Door Ahmet Karateke op 17 december 2015

Motie – Uitbreiding starterslening

MOTIE 49 van 2015 – Uitbreiding starterslening

Aan de voorzitter van de Raad.

Geachte voorzitter,

Onder verwijzing naar artikel 41, lid 1. Reglement van Orde, delen wij u mede dat wij een motie (vreemd aan de orde van de dag) met als onderwerp Uitbreiding Starterslening indienen.

De raad van de gemeente Velsen in vergadering van 17 december 2015 bijeen,
Roept het college op:
– De regeling starterleningen uit te breiden met zowel nieuwbouw als bestaande bouw en tot alle woonkernen van Velsen.
– De voortgang jaarlijks in het eerste kwartaal te rapporteren en om de twee jaar de regeling te evalueren.

Toelichting:
De bestaande regeling starterleningen in Velsen is tot nu toe niet succesvol gebleken. De belangrijkste belemmering is de beperking op de koop van nieuwbouwwoningen in alleen IJmuiden.

Er is, behoudens in Oud – IJmuiden, weinig of geen nieuwbouw gepleegd in de prijsklasse die in aanmerking komt voor starterslening en dit maakt de lening slechts interessant voor een groep starters die geïnteresseerd is in nieuwbouwwoningen op die specifieke plek in IJmuiden.

In de toegezonden Memo aan de Raadsleden van 26 oktober 2015 wordt aangegeven, dat het verbreden van de starterslening naar zowel nieuwbouw als bestaande bouw onderzocht is door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het openstellen van de starterlening voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw blijkt een positief effect te hebben op de doorstroming.

Het brengt verhuisketens op gang die uiteindelijk ook tot het stimuleren van nieuwbouw kunnen leiden. Tevens biedt het de mogelijkheid meer sociale huurwoningen ter beschikking te krijgen. Omdat de aanschaf van een koopwoning voor huurders van sociale huurwoningen, die tot een maximum bij de bank kunnen lenen, met dit extra zetje in de financiering vanuit de gemeente de aangeboden koopwoning wel kunnen bemachtigen. En dit heeft weer tot gevolg dat de druk op de sociale huurmarkt vermindert. Het positieve effect van het verbreden naar zowel nieuwbouw als bestaande bouw wordt bevestigd wanneer gekeken wordt naar de regio Amersfoort, een regio die uitvoerig onderzocht is.

Een groot aantal woningen in Santpoort en Driehuis zullen niet in aanmerking komen gelet op de vraagprijs. In Santpoort en Driehuis zullen dan ook niet veel aanvragen verwacht worden. Maar met name in IJmuiden, Velsen-Noord en, toekomstgericht, Velserbroek zou de vraag wel groot kunnen zijn.

De financiering wordt voor de bestaande regeling gedekt uit de gelden bestemd voor de Visie op Velsen 2015
De uitbreiding van de starterleningen kan gedekt worden uit het Woonfonds.

Datum: 14 december 2015

Naam              Fractie

Leo Kwant         LGV
Leen de Winter   CU
Maurice Bok       VL
Ahmet Karateke  PvdA

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke