Wonen

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Wonen.

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Wonen. Het percentage geeft aan in hoeverre de PvdA Velsen eens is met de stelling.

Klik hier om MijnStem in te vullen: https://velsen.mijnstem.nl/survey/105a6b0ccbdb8a0/start


Maak een keuze.
Inzet woningbouw: a) sociale huurwoningen                  31%
b) woningen middensegment          69%
Velsen heeft een aanzienlijke woningbouwopgave waarbij een tekort is aan huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Realiseren daarvan biedt door doorstroming ook ruimte op de sociale woningmarkt.(397)

Geen woningbouw toestaan in groen tussen de kernen – 79%
Groen tussen kernen tekent de eigenheid van Velsen. Als de noodzakelijke woningbouwopgave niet behaald wordt via verdichting en beschikbare locaties elders, kan in de volgende structuurvisie gedoseerd bouwen tussen de kernen onderzocht worden.

Geen woningbouw toestaan in de duinen – 21%
Duingebied dient beschermd te blijven. Om aan de woningbouwopgave te voldoen met een evenredige verdeling over Velsen, zijn wij bereid te onderzoeken of aan de rand van het duingebied woningbouw mogelijk. Vooralsnog zien wij de Heerenduinweg als grens.

Subsidie beschikbaar stellen voor de aanpassingen van woningen voor ouderen – 79%
De PvdA wil alle mogelijkheden benutten om ouderen in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Inkomensafhankelijke subsidie voor woningaanpassingen kan daarbij een instrument zijn.

Met gemeentelijk geld startersleningen beschikbaar stellen – 100%
De PvdA is van oudsher een warm voorstander van startersleningen om starters op de woningmarkt met een smalle beurs op weg te helpen bij hun wooncarrière.

Subsidie verlenen voor het verduurzamen van woningen – 100%
De overheid heeft een stimulerende en voorwaardenscheppende taak bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Een subsidie of een lening voor het verduurzamen van woningen kan zeker voor mensen met een smalle beurs een stimulans zijn.