Ontwikkelperspectief Middenduinrand

Door Ahmet Karateke op 29 november 2017

 

De Binnenduinrand is van ons allemaal

Metropoolregio Amsterdam onderscheidt zich internationaal door zijn unieke landschappen in de directe nabijheid van de steden. De Binnenduinrand, met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden, is van deze landschappen misschien wel het mooiste. Dit landschap is een belangrijke identiteitsdrager van het hoogwaardige woonmilieu in IJmond en Zuid-Kennemerland. Het biedt de bewoners een keur aan oorspronkelijke natuurwaarden die niet – zoals de recreatieparken – zijn aangelegd.

Om dit waardevolle natuurgebied te behouden is een ontwikkelperspectief opgesteld met als horizon 2040. Daarbij zijn naast de provincie Noord-Holland en Natuurorganisaties ook de samenwerkende gemeenten partij. De duinen van Kennemerland en het binnenmeer in IJmuiden maken deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Ook zijn de duinen van het Natuurpark Zuid-Kennemerland aangewezen als Aardkundig Monument. De cultuurhistorische en archeologische waarden worden ook daardoor beschermd tegen ongewenste ontwikkelingen.

Het uitgangspunt is dat de unieke kwaliteit van het landschap leidend is bij de ruimtevraag van economische groei, woningbouw, recreatie en toerisme. Het gezamenlijke uitgangspunt is belangrijk omdat komende jaren extra ruimtebehoefte zal bestaan voor economische ontwikkeling en woningbouw. Daarvoor zal de nadruk blijven liggen op nabij de Binnenduinrand gelegen gebieden, zoals de Haarlemmermeer en het Noordzeekanaalgebied.

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke