Door Ahmet Karateke op 8 november 2018

Motie – Collectieve aanpak ‘Asbest op daken’

Datum raadsvergadering: 8 november 2018
Agendapunt 3: Begroting 2019, Raadsbreed aangenomen.

Motie – Asbest verbod op daken, collectieve aanpak 

 

De gemeenteraad van Velsen in vergadering bijeen op 8 november 2018,

De raad constateert dat:
• In 2024 asbestdaken definitief verboden zijn. Het gaat hierbij om asbesthoudende daken
die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten of dakleien.
• Voor eigenaren van asbesthoudende daken asbestsanering verplicht is en eigenaren van
asbesthoudende daken zelf verantwoordelijk zijn voor de asbestsanering.
• Het vervangen van een dak een dure aangelegenheid kan zijn voor particuliere
woningeigenaren.
• Om de kosten binnen de perken te houden, woningbezitters zich het beste kunnen
organiseren. Door meer vierkante meters aan te bieden, hebben particulieren een betere
onderhandelingspositie.
• De Tweede Kamer recent heeft ingestemd met een fonds voor particulieren en bedrijven
die de sanering van hun dak niet kunnen betalen.
En verzoekt het college:
Bij de behandeling van de perspectiefnota in 2019 met een plan van aanpak te komen
om inwoners in beweging te brengen tot een collectieve aanpak voor de sanering van
hun asbestdaken.

Datum:8 november 2018

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke