Fractie

Karel Ockeloen

Karel Ockeloen

Algemene & bestuurlijke zaken, Economische Zaken, Brandweer & rampenbestrijding, Openbare orde & veiligheid, Facilitaire Zaken, MRA, Regionale samenwerking
Ben Hendriks

Ben Hendriks

Fractielid

Groen- & landschapsbeleid, Openbaar vervoer Openbare werken, Ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer
Marianne Poen

Marianne Poen

Fractievoorzitter

Arbeidsmarktbeleid, Jeugdbeleid, Mondiale bewustwording, Onderwijs, Marianne Poen, Volksgezondheid, WMO
Marlies Havik

Marlies Havik

Steunfractielid

Dierenwelzijn, Openbare werken, Sport, Recreatie en Toerisme, Welzijn, Wijkgerichte dienstverlening en Burgerparticipatie
Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Raadslid

Groen- en Landschapsbeleid, Havens, Milieu, Ruimtelijke ordening, Verkeer en Vervoer, Informatiemanagement en Automatisering en Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Noordzeekanaalgebied.