Fractie

Marianne Steijn

Marianne Steijn

Wethouder

Zorg en Welzijn, Openbare ruimte, Groen en Zorgtransitie
Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Fractievoorzitter

Openbare Orde, Economische Zaken, Financiën, Havens, Sport en overig
Onika Pinkus

Onika Pinkus

Fractielid

Wonen, Groen en Landschap, Werk en Inkomen en overig
Marijke Gemser

Marijke Gemser

Fractielid

Welzijn, Volksgezondheid, Klimaat, Cultuur en overig
Sanne Montijn

Sanne Montijn

(Steunfractielid)

N.t.b.
Co Beijer

Co Beijer

Secretaris

Secretaris