Verslag PvdA in de Buurt actie in Oud IJmuiden

18 januari 2018

 

Op zaterdag 16 december waren wij in Oud-IJmuiden om met de bewoners in gesprek te gaan. Alle bewoners die we spraken wonen daar prettig. Met de aangedragen punten zijn we aan de slag gegaan en daarover rapporteren we nu.

Te hard rijden Kanaalstraat / Oranjestraat

Binnenkort krijgt het Lokale Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) een update. Hierbij worden juist alle 30-kilometerzones meegenomen. Onze wethouder Vennik zorgt dat er ook specifiek naar deze straten in Oud IJmuiden wordt gekeken. Ook de te hoge drempel in de Visseringstraat melden we voor het LVVP.

Parkeren

Een aantal mensen meldt dat er te weinig parkeerplekken zijn. Tegelijkertijd is er plek over in het parkeerterrein en de garage die bij een pand horen omdat mensen die daar een plek hebben toch op straat parkeren. Dat zien we in meer wijken. In Oud-IJmuiden zijn parkeerplekken in de lengte van de straat. Dat is het veiligst. We geven aan het LVVP de vraag mee of schuin parkeren mogelijk is.

Hondenpoep

Er is een opruimplicht. Helaas doet niet iedereen dat. De gemeente heeft een poepzuiger, die wordt betaald uit de hondenbelasting. Als de overlast te groot wordt kunt u een melding openbare ruimte doen en vragen om schoonmaak.

U kunt allerlei dingen vragen door een melding openbare ruimte te doen. Handhaving, extra schoonmaak van hondenpoep en zwerfafval, reparatie van straatlantaarns, stoepen, hekken en meer. Kortom, U kunt alles melden wat er niet goed is in de openbare ruimte.

De gemeente reageert doorgaans snel en als er veel dezelfde signalen zijn trekt dat de aandacht van beleidsmakers.

U kunt daarvoor de gemeente bellen op 140255 of 0255-567200 of een melding doen via de website van de gemeente: https://www.velsen.nl/producten/melding-openbare-ruimte

Er werd gemeld dat bomen beter moeten worden gesnoeid. Ander punt van zorg: tussen Kruiten en Augusta is een groot gat in de weg. We raden u aan deze zaken te melden bij het meldpunt openbare ruimte.

Ondergrondse containers overvol, zwerfafval ernaast

Als de container vol is zetten mensen een zak afval ernaast. De zakken gaan kapot, het vuil waait weg. De containers moeten vaker worden geleegd. U kunt HVC bellen: 0800-0700. U kunt ook een melding openbare ruimte doen voor het zwerfafval. Wij vragen HVC hoe ze controleren of de containers niet te vol worden en wat ze eraan kunnen doen.

Winkel

Een aantal mensen mist een winkel in de wijk. Vooral voor ouderen is dat een probleem. Er rijdt wel een SRV wagen, maar die hanteert hogere prijzen. Dit speelt in meer wijken. PvdA gaat uitzoeken welke andere oplossingen we voor dit probleem kunnen organiseren.

Speelplaats

Er wordt een speelplek gemist in Oud-IJmuiden aan de oostkant van de Oranjestraat. Wij geven dat signaal door aan de ambtenaren van sport en jeugd. Mocht u zelf een goed idee hebben dan kunt u een buurtinitiatief starten. Daar is budget voor in de gemeente. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Velsen.

Wij vonden het goed om met de bewoners te praten over hun wijk. Als u nog vragen heeft over de bovenstaande punten of u heeft andere vragen over de PvdA Velsen, dan kunt u contact opnemen via info@pvdavelsen.nl.