28 februari 2014

Verkiezingsthema: Velsen werkt!

Normal
0
21

Velsen is een vitale economische factor in de regio. Om de mogelijkheden van de IJmond optimaal te benutten is nog meer samenwerking nodig tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de IJmond. Zo creëren we SAMEN werkgelegenheid waaronder stageplaatsen en aangepast werk voor mensen met een beperking. Initiatieven op het gebied van energiebesparing levert ook werk op voor lokale ondernemers. De toeristische en economische kracht van Velsen kunnen we nog beter benutten. We moeten investeren in het stadspark van de metropool: Het recreatieschap Spaarnwoude. Vakantiepark “Fort Benoorden” kan daar ook aan bijdragen en levert bovendien de zo noodzakelijke werkgelegenheid op. We houden de lokale lasten laag tenzij een verhoging van de OZB nodig is bijvoorbeeld voor betere jeugdzorg.

Zo maken we SAMEN werken in Velsen nog leuker.