3 juli 2017

Van de PvdA NH: nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug.

Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar gemaakt dat één van de drie mogelijke oplossingen, de Golfbaanvariant, zal leiden tot geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. De PvdA fractie vindt dat de rapporten, en de adviezen daarin, over de 3 mogelijke varianten die nu op tafel liggen het niet mogelijk maken om nu een goede keuze te maken.

Het adviesorgaan Icomos van Unesco heeft duidelijk aangegeven dat de aanleg van de Golfbaanvariant of de Heemskerkvariant er toe zal leiden dat de stelling van Amsterdam haar status als werelderfgoed kan verliezen. Dit is iets wat de PvdA fractie absoluut niet wil. Verder betekenen deze varianten in de huidige vorm een verslechtering van het open landschap, een bedreiging van het leefgebied van weidevogels en minder ruimte voor de landbouw. Daarnaast gaat bij de aanleg van de Golfbaanvariant de leefbaarheid in de wijk Broekpolder fors achteruit.

De zogenaamde Nulplusvariant door Krommenie/Assendelft heeft het voordeel dat het open landschap niet wordt aangetast, maar de leefbaarheid voor de bewoners langs deze weg wordt nauwelijks beter. De PvdA fractie heeft nu aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8/A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarbij de stelling van Amsterdam wordt gespaard, het landschap minder wordt aangetast en de   leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft worden opgelost. Ook moeten er elders geen nieuwe problemen ontstaan.