28 november 2015

PvdA Velsen in de Buurt (Zeewijk) – terug koppeling naar de bewoners.

PvdA zeewijk 21-11

Beste buurtbewoner,

Op 21 november was de PvdA Velsen bij u in de buurt. We hebben veel bewoners gesproken. Na afloop van het gesprek heeft u aangegeven per e-mail wat terug te willen horen over de uitkomsten.

Veel mensen wonen met plezier in de buurt. Ze zijn tevreden met hun buurt. Vooral de komst van de Lidl en Action hebben de buurt een positieve impuls gegeven. Daarnaast wordt ook vaak de sociale samenhang in de buurt genoemd.

Natuurlijk zijn aan de komst van deze zaken een andere kant verbonden: vooral in het weekend wordt de komst van veel auto’s genoemd, die in de buurt moeten parkeren. De meeste mensen nemen deze overlast voor lief, maar anderen doen suggesties ter verbetering, bij voorbeeld een slimmere inrichting van het parkeerterrein. Positief punt is in ieder geval, dat er geen parkeergeld hoeft te worden betaald.

Er is in de buurt niet zoveel groen en voor het groen, dat in het verleden is gekapt, ziet men graag weer nieuw groen terugkomen. Zo is er ter hoogte van de Eridanusstraat ter hoogte van nr 68 een verwaarloosd stukje, dat omgetoverd zou kunnen worden in kinderspeelplek voor kleuters met groen.

Dit zou aan de hand van de route van buurtinitiatieven door de bewoners kunnen aangezwengeld worden bij de gemeente, waarvoor in principe budget aanwezig is. Het is ook verstandig om ook eerst met de gemeente contact op te nemen wanneer bewoners bij hun stoeptegels willen verwijderen om daar groene “tuintjes” te creëren. De gemeente helpt u het eerste jaar op weg:

https://www.velsen.nl/burger/wonen-en-verbouwen/wijken.htm

Ook werd bij onze bezoeken genoemd, dat er soms geluidsoverlast plaatsvindt vanuit flats richting Orionweg. Een tip is om dan de betreffende verhuurder –zoals de woningcorporatie- en de politie direct in de lichten. Een aantal bewoners vindt, dat er te hard wordt gereden in hun straat. Deze klachten horen we vaker. Dat geeft een onveilig gevoel. Toch blijkt uit metingen dat de meeste automobilisten in buurten niet harder rijden dan 30 km per uur. Het blijft voor ons een aandachtspunt, ook in de andere wijken die we bezoeken.

Wij vonden het prettig met u in gesprek te gaan. Goed om te horen dat zoveel mensen het naar hun zin hebben. Sommige zaken zullen wat meer tijd nodig hebben om uit te zoeken en wellicht te veranderen. Zodra we wat concreets te melden hebben naar aanleiding van bovenstaande zaken hoort u van ons,

Met vriendelijke groet,

PvdA Velsen