23 februari 2014

PvdA Velsen gaat de wijk in: Velserbroek

Op zaterdag 22 februari is de straatcampagne van de PvdA Velsen gestart in het winkelcentrum van Velserbroek. Kandidaat-raadsleden en andere PvdA-leden gaan graag met de kiezer in gesprek. Zij zullen duidelijk maken waar de PvdA Velsen zich de komende vier jaar op wil richten. Uiteraard richt PvdA Velsen zich niet alleen op Velserbroek. De komende weken zal de PvdA Velsen verschillende wijken bezoeken. Alle inwoners van Velsen kunnen op de PvdA rekenen en dat heeft de PvdA ook de afgelopen vier jaar laten zien.

‘De gemeentefinanciën zijn op orde. Dat is iets waar de PvdA Velsen de afgelopen jaren enorm op heeft ingezet. Verder ben ik trots op wat we hebben bereikt. Dit zijn zaken waar de burger elke dag profijt van heeft. Denk hierbij aan kleine, alledaagse dingen zoals de vermindering van stankoverlast tot grote zaken als een solide en sluitende begroting’, zegt Ronald Vennik, wethouder en lijsttrekker van PvdA Velsen. ‘In de coalitie heeft de PvdA duidelijk zijn eigen accenten weten te leggen. Die lijn willen we graag met een sterke fractie voortzetten. Dat kunnen we niet alleen bereiken. Daarom heeft de PvdA Velsen voor het motto  ‘Samen investeren in Velsen’ gekozen, aldus Vennik.

Als voorbeelden van resultaten die de PvdA Velsen heeft weten te realiseren noemt Vennik de betere inrichting van de Velserbroekse Dreef en de aanleg van een paadje langs benzinestation aan De Kamp. De inzameling van kunststofverpakkingen nabij de winkels is verbeterd en er is minder overlast van hondenpoep door de inzet van de poepzuiger. Voor de fietsers is de veiligheid verbeterd door het weghalen van overbodige paaltjes. Vennik zegt verder: ‘Vorig jaar is de gladheidsbestrijding aanzienlijk verbeterd, dat was duidelijk merkbaar in de koude winter met veel sneeuw. Verder is rond diverse scholen de veiligheid verbeterd, juist voor kinderen vind ik dat van groot belang. Bovendien is de rioolbelasting verlaagd en zijn de overige lasten slechts trendmatig verhoogd. Een degelijk financieel beleid vinden we heel belangrijk.’

Vennik spreekt zijn waardering uit over het functioneren van de PvdA-fractie. ‘In de gemeenteraad staat de fractie van PvdA Velsen, onder aanvoering van fractievoorzitter Karel Ockeloen, bekend als een partij die de dossiers grondig kent, vraagstukken serieus benaderd, argumenten wikt en weegt en vervolgens een verantwoorde keuze maakt en de inwoners niet uit het oog verliest.  Zonder daarbij populistisch te zijn.’

Voor de komende periode zijn de thema’s wonen, werken en leven speerpunten van de PvdA Velsen. Volgens Vennik wilt de PvdA Velsen zich voor Velserbroek op de volgende thema´s in het bijzonder gaan inzetten voor de komende vier jaar:  ‘Samen met de bewoners willen we aan een schone en veilige leefomgeving werken, waarbij we voor wijkinitiatieven geld willen vrijmaken. Bij de inrichting van de openbare ruimte willen we meer rekening houden met sport en spel voor alle leeftijden. Bovendien willen we de veiligheid van schoolgaande kinderen, fietsers en wandelaars verbeteren door het parkeren van auto’s van ouders rondom scholen te beperken. Tot slot koesteren we het recreatiegebied Spaarnwoude als groene buffer.’