1 juni 2016

PvdA-Kennemerland op werkbezoek bij Techport Campus

Op vrijdag 20 mei jl. ontving Techport Campus in Beverwijk de PvdA-Kennemerland. Deze kwam voor de tweede keer bijeen, vorige keer in Zuid-Kennemerland en nu in IJmond. De PvdA-Kennemerland is inmiddels een hecht netwerk van regionale afdelingsbestuursleden, gemeenteraadsleden, wethouders, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en andere partners uit de regio. De PvdA-Kennemerland legt daarbij tevens elk half jaar een gezamenlijk werkbezoek af. Deze keer bij Techport. De PvdA Kennemerland was benieuwd naar de intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Bij Techport Campus Beverwijk bleek dat goed zichtbaar. Jan Nieuwenburg, lid van de Provinciale Staten voor de PvdA, deed de aftrap. Lucas Land, PR Techport, introduceerde kort Techport als regio, innovatie bij Techport Industries en campusactiviteiten vanuit Techport Campus. Leo Schoenmaker, directeur Bouwmensen Kennemerland Zaanstreek Waterland, vertegenwoordigde de bouwbedrijven.

IMG_4310Hans Snijders, voorzitter van het College van Bestuur van het Nova College, gaf een toelichting op de visie binnen de Techport Campus, waar bedrijfsleven en Nova College nauw samenwerken om de inhoud van de opleidingen zoveel mogelijk af te stemmen op de toekomstige arbeidsmarkt. Hans Snijders; “We zien sinds de start van Techport Campus een gestage groei in aanmeldingen van aspirant-studenten Techniek. Hier zijn we heel blij mee. Juist ook omdat het arbeidsmarktperspectief voor onze technische studenten heel goed is. Naast de concrete resultaten vanuit de actielijn Kiezen stond de delegatie stil bij de ontwikkelingen bij de andere actielijnen: Leren en Werken.

Om bij Leren een helder beeld van tussentijdse resultaten te krijgen stonden eerste- en tweedejaars MyTec-studenten klaar om hun ervaring te delen. Tijdens de rondleiding werd het vernieuwde praktijklokaal Autotechniek bezocht waarin studenten werkten aan hun praktijkopdrachten. Bij het nieuwe praktijklokaal Werktuigbouw gaven Techniek-studenten een  toelichting op de MyTec-onderwijsvorm, inclusief werken in de praktijk op de nieuwste machines. Ook gaf het Nova Raceteam bij monde van de teamcaptain uitleg wat ze allemaal leren bij dit project in samenwerking met Tata Steel.

In de vleugel van Bouwmensen Kennemerland Zaanstreek Waterland gaf directeur Leo Schoenmaker toelichting op de meest recente ontwikkelingen bij Werken in de opverende bouwsector. Bij Installatiewerk Noord-Holland gaf MyTec-student toelichting op zijn tweedejaars opdracht waarin hij als werktuigkundige samenwerkt met operationele technici. Tot slot bezochten de raadsleden, statenleden en wethouders de studenten Laboratoriumtechniek. Vier studenten gaven in hun nieuwe praktijklokaal toelichting op hun stage-ervaring en internationale BPV.

Ronald Vennik, wethouder van Velsen, was onder de indruk: “Mooi om te zien dat langzaam maar zeker de instroom naar technisch MBO stijgt binnen de Techport-regio”. Jaqueline Dorenbos, wethouder van de gemeente Beverwijk vult aan: “Zo’n kart van het Nova-raceteam kan 80 km/u, mooi resultaat als studenten Elektrotechniek en Werktuigbouwtechniek samenwerken”. Joyce Langenacker, wethouder van Haarlem “Techport Campus van Nova is echt een zeer goed voorbeeld van een hechte samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam”.