Door op 5 januari 2015

Mijn politieke moment van 2014

Mijn politieke moment van 2014

2014 was partij-politiek gezien een moeizaam jaar: de PvdA heeft bij de verkiezingen een behoorlijke klap moeten incasseren.

Mooi was natuurlijk weer wel dat er bij de coalitievorming dusdanig veel vertrouwen in en waardering voor de PvdA was, dat we toch weer mee konden werken aan het dagelijks bestuur van de gemeente Velsen.

Voor de gemeente Velsen is 2014 gedenkwaardig omdat de renovatie/nieuwbouw in oud-IJmuiden weer ter hand is genomen. Daarnaast is natuurlijk mooi dat de doorstart van het Witte Theater gelukt is en dat er eindelijk, heel voorzichtig, iets aan de Lange Nieuwstraat zal gaan gebeuren.

Voor het politieke klimaat in Velsen en dus voor de ontwikkeling van plannen op de langere termijn is het mooi dat er een gigantische vernieuwing van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden: door al de nieuwe raadsleden bleek het opeens veel beter mogelijk om als raadsleden tot samenwerking te komen. Dat kan alleen maar mooi uitpakken naar de toekomst.

Spannend wordt natuurlijk hoe de IJmondiale samenwerking zich zal gaan ontwikkelen, maar veel concreter voor de meeste inwoners is toch wel hoe de zorg-decentralisatie zal uitpakken: de gemeente is namelijk per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het terrein van de zorg.
De voorbereidingen zijn goed verlopen, maar hoe het in de praktijk gaat uitpakken moet nog blijken. De afspraak uit 2014 dat sprake moet zijn van een “zachte landing” voor iedereen is daarom politiek gezien misschien wel het allermooiste moment van 2014.