20 mei 2015

Leden bijeenkomst 27 mei

Zoals al aangekondigd is er op 27 mei weer een ledenbijeenkomst.

Datum: 27 mei 2015 Locatie: Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 2071NA Santpoort-Noord

Agenda:

19.30 uur:

1. Vaststelling jaarrekening en decharge kascontrolecie

2. Aftreden van Aris Blok en verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter kandidaat is Martijn Mewe

3. pauze

4. Storytelling en Oud-IJmuiden in relatie tot wijk/organisatieveranderingen Gastspreker: Agnes de Boer

5. Discussie over het vitaal houden/maken van onze wijken

6. Permanente campagne (Ronald Vennik, Sanne Duin en Norbert Wille)

Hoe houden wij Velsen en de PvdA vitaal?

Aan oud IJmuiden wordt al vele jaren gesleuteld. Begin 2000 worden de eerste plannen gemaakt en met de wijk doorgesproken. Daarna het lange proces van realiseren. Verwerven van de grond, slopen, de medewerking van de woningbouwcorporaties, de vergunningverlening en dan uiteindelijk ondanks de crisis, het bouwen. Het gaat er steeds mooier uitzien. Oud IJmuiden is weer vitaal. Agnes de Boer die samen met Marlenne Schrijver het boek “beleef Oud IJmuiden” heeft geschreven, heeft zich verdiept in het verleden van Oud IJmuiden. Zij kan daar mooi en gedocumenteerd over vertellen. Daar starten we mee. Onze wethouder Ronald Vennik zal het verhaal aanvullen met de laatste nieuwtjes.

Daarna –wij zijn tenslotte een politieke partij- korte discussie o.l.v. Bernard Wittenberg. Om de avond te eindigen willen we na twee verkiezingsnederlagen graag weer vooruit kijken. Wij zijn met een aantal jonge mensen bezig een canvas programma op te zetten. Geen sinecure zoals u zal begrijpen. Wij kunnen uw inbreng daar goed bij gebruiken. De aftrap is op bovenstaande ledenbijeenkomst die zoals altijd openbaar is. (Neem gerust vrienden of de buren mee.)

Helaas was Hans Spekman niet in de gelegenheid om te komen. Hans is nu gereserveerd voor 30 september. Houdt die datum dus maar vrij in uw agenda.