24 januari 2017

Dit is mijn krant

Ook wij hebben vernomen dat de regionale dagbladen in onze regio in zwaar weer verkeren. Dat baart ons grote zorgen. De lokale media zijn van belang als controlemiddel op het bestuurlijke proces. Iedere democratie heeft een kritische pers nodig, mits deze objectief alle ideeën en meningen uit de samenleving weergeeft. Naast lokale radio-, televisie en internetplatforms heeft vrijwel iedere gemeente ook een wekelijks huis-aan-huis-blad. Speciaal voor de gemeenten in de IJmond is dat zij nog een eigen lokaal dagblad hebben, met de IJmuider Courant als speciaal op Velsen gerichte krant. Het plaatselijke nieuws is voor ons heel belangrijk. De krant is hèt medium om verschillende meningen over onderwerpen die in een stad of dorp spelen, te kunnen volgen. Zijn we het dan altijd eens met wat er geschreven wordt? Nee, zeker niet. Is dat erg? Nee, ook dat niet. Van belang is vooral dat lokale politici worden uitgedaagd om te luisteren en om hun meningen en maatregelen goed te beargumenteren. Dat is wat burgers van ons verwachten. Dus, als slijpsteen voor de geest, heeft de regionale krant een heel belangrijke functie. Wij zeggen: het regionale dagblad moet blijven!

Namens fractie en bestuur PvdA Velsen