Bericht van Ronald Vennik aan leden van PvdA Velsen

3 februari 2018

Vandaag heeft Ronald Vennik het volgende bericht aan de leden verzonden:

“Geachte leden van de PvdA Velsen,

Eerder heb ik kenbaar gemaakt dat ik geen derde termijn als wethouder in Velsen ambieer. Dit staat los van de uitkomst van de komende verkiezingen en coalitievorming.

Via deze weg wil ik u melden dat de gemeenteraad van Heiloo voorgesteld wordt om mij tot griffier te benoemen. Het spreekt voor zich dat ik verheugd ben met de uitkomst van de sollicitatieprocedure. Ik kijk er naar uit om vanuit een andere rol en verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de lokale democratie en het lokale bestuur.

De voorgestelde benoeming gaat in per 1 mei a.s. Vooralsnog blijf ik tot 1 mei wethouder in Velsen, tenzij er eerder nieuwe wethouders benoemd worden. Van een deel van u neem ik ongetwijfeld op een later moment nog op gepaste wijze afscheid.

Voor nu wens ik u allen een goed weekend.

Met vriendelijke groet,
Ronald Vennik”