29 mei 2013 | 't Mosterdzaadje (Kerkweg 29, Santpoort-Noord)

Algemene Ledenvergadering

19.30 – 19.40    Welkom en mededelingen

19.40 – 20.00    vaststelling van de groslijstcie

Pauze:

20.15 – 21.30    “Visie Noordzeekanaalgebied”

(De fractie wil graag van de leden horen hoe zij denken over de toekomstige ontwikkelingen van het Noordzeekanaalgebied.)

 

Toelichting agenda:

 

Groslijstcommissie:

Beschikbaar zijn: Els Metz, Annemieke Korf, Ger Wessel, Rob Meerhof en Virrie van den Noort.

 

Visie NZKG:

fractieleden Paulien van Bodegraven en Ben Hendriks willen met jullie in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen in het NZK-gebied. Zij zullen bij aanvang van dit onderwerp in een korte presentatie de discussiepunten nader toelichten. Het Bestuursplatform heeft initiatief genomen om een Visie 2040 voor dit gebied op te stellen. Het opstellen van deze visie gaat in samenspraak met overheden en bedrijfsleven die betrokken zijn bij dit gebied. Het dilemma wat deze visie ons voorlegt is dat er een balans gevonden moet worden tussen de thema’s Wonen, Werken en Recreëren.

Op 13 juni staat dit onderwerp in een raadssessie op de agenda en op 4 juli wordt in een raadsvergadering over de over de visie besloten.

 

Wees niet bescheiden en neem een Vriend of vriendin mee naar de bijeenkomst)

Voorbereiding verkiezingen:

Dit jaar starten we met de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is veel werk. Beginnend met het scouten van kandidaatsraadsleden. Daarna het schrijven van een verkiezingsprogramma, het vaststellen van de kandidatenlijst en natuurlijk de verkiezingscampagne. Wie van u wil ons hierbij helpen. Het maakt niet uit hoe klein of groot u uw diensten aanbiedt. Wil u raadslid worden. Meeschrijven aan het verkiezingsprogramma, folderen, het maakt ons niet uit, maar meldt u zich alstublieft aan. Veel handen maken licht werk.