Karel Ockeloen

Karel Ockeloen

Korte biografie

Ik ben geboren in 1948 in Amsterdam en woon sinds 1958 in de gemeente Velsen. Ik heb 2 kinderen (34 en 32 jaar) en 2 kleinkinderen (1 en 2 jaar). Ik ben gepensioneerd in 2013.

Ik heb een brede ervaring in het openbaar bestuur: ik ben ruim 25 jaar bestuursadviseur geweest bij de provincie Noord-Holland op de beleidsterreinen financiën, juridische zaken, intergemeentelijke samenwerking, openbaar bestuur en openbare orde en veiligheid.

Ik heb daarnaast zo’n 14 jaar ervaring in een politieke functie: ik ben in 2000 begonnen als raadslid. Na de verkiezingen in 2006 werd ik wethouder en vanaf 2010 ben ik fractievoorzitter.

Naast mijn politieke werkzaamheden ben ik waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht van een verzorgingstehuis in Heerhugowaard. Sedert 2010 ben ik vrijwilliger bij Kimo, een internationale vereniging van kustgemeenten die zich in het bijzonder richt op het beschermen van het zee- en strandmilieu.

Ook ben ik penningmeester van een stichting die helpt om vakantie-uitstapjes voor niet draagkrachtige, langdurig zieken en/of hun begeleiders mogelijk te maken.

Bovendien ben ik kookvrijwilliger bij een wijksteunpunt in de gemeente Velsen en ben ik -als vrijwilliger- betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Havenfestival.

En natuurlijk pas ik regelmatig op mijn kleinkinderen.

Al deze verschillende dingen hebben mij gemaakt tot iemand die geïnteresseerd is in mensen en nieuwe ontwikkelingen. Ik doe graag mee op verschillende niveaus zodat ik kan ervaren waar beleid in de praktijk nou echt toe leidt.

Waarom de PvdA en waarom verkiesbaar

Ik sta voor de aloude principes van de PvdA: solidariteit, het opkomen voor sociaal zwakkere mensen. Van belang vind ik daarbij dat de PvdA dit doet in een brede context: We zijn er voor iedereen. Bij elk nieuw probleem, bij elke nieuwe ontwikkeling kijken we naar de gevolgen voor de hele samenleving en hoe dat voor verschillende mensen gaat uitpakken.

Waar nodig zetten we ons er voor in om de effecten in overeenstemming te brengen met de draagkracht van iedereen, zodat ook de belangen van de minder mondige (sociaal zwakkere) inwoners van onze gemeente op een volwaardige manier worden meegewogen.

Bij dat streven naar een rechtvaardige verdeling van middelen en mogelijkheden letten we uiteraard ook op de combinatie van rechten én plichten.

Ik heb mij ook deze periode weer verkiesbaar gesteld omdat ik het raadswerk de afgelopen jaren als stimulerend heb ervaren en voldoende tijd en energie heb voor alle facetten van het raadswerk.

Statement

Ik wil de komende vier jaar weer graag met u – open en eerlijk – in gesprek over hoe we in onze gemeente het algemeen belang en uw persoonlijke wensen zo goed mogelijk bij elkaar kunnen brengen. Kortom over hoe we SAMEN INVESTEREN IN VELSEN.

“Niet denken maar doen: Stem Ockeloen”

Lees meer over hem als fractievoorzitter.