Karel Ockeloen

Algemene & bestuurlijke zaken, Economische Zaken, Brandweer & rampenbestrijding, Openbare orde & veiligheid, Facilitaire Zaken, MRA, Regionale samenwerking

lid werkgeverscommissie

lid Regiegroep IJmond
coördinatie perscontacten

Lees meer over hem als raadslid.