Meedenken

De afdeling kent een Tuinhuisgroep. Deze komt maandelijks bijeen op de eerste dinsdag van de maand in de Spil. Het is geen vaste groep. Alle leden en geïnteresseerden zijn welkom. Het is geheel vrijblijvend, u hoeft zich niet aan of af te melden, u kunt luisteren, meepraten en/of zelf onderwerpen aandragen. Kom een keer langs en maak het zelf mee!

Wie kennis wil maken met het ‘politieke handwerk’ en graag eens een tijd mee wil draaien met de fractie of het bestuur, kan contact opnemen met het bestuur.