Informeren

PvdA-leden en niet-leden beschikken vaak over een deskundigheid of over specifieke informatie die de fractie goed zou kunnen gebruiken. We willen u van harte uitnodigen, deze informatie actief aan te dragen. U helpt ons daarmee tot afgewogen oordelen en besluiten te komen.