Cultuur & Sport

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Cultuur & Sport.

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Cultuur & Sport. Het percentage geeft aan in hoeverre de PvdA Velsen eens is met de stelling.

Klik hier om MijnStem in te vullen: https://velsen.mijnstem.nl/survey/105a6b0ccbdb8a0/start

 

 

Geld uittrekken voor een Kust Informatie- en Innovatiecentrum (BRAK) – 100%
Door te investeren in BRAK bieden we ook een nieuw perspectief voor de natuur- en milieueducatie van het PVM

Meer gemeentelijk geld uittrekken voor behoud sportvoorzieningen – 51%
Stimuleren van sport blijft belangrijk. Het behoud van sportvoorzieningen staat op dit moment niet ter discussie. Mocht blijken dat de continuïteit van die voorzieningen onder druk komt te staan, is dat het moment om te bekijken of er meer geld nodig is.