Ronald Vennik

Ronald Vennik2Als wethouder heb ik namens de PvdA Velsen de afgelopen vier jaar een bijdrage mogen leveren aan een Sterk en Sociaal Velsen. Opnieuw hebben we als PvdA Velsen met verstand en wijsheid de gemeentefinanciën beheerd in lastige tijden. En dat is toch de basis voor de toekomst. Een duurzame toekomst waarin mensen met plezier SAMEN wonen, leven en werken. Een gemeente waar de veiligheid voor fietsers sterk is verbeterd; de wateroverlast op straat aangepakt is en er belangrijke stappen gezet zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. Er wordt weer gebouwd in het Stadspark en Oud-IJmuiden! En dat terwijl de gemeentelijke lasten slechts trendmatig gestegen zijn en de rioolbelasting voor 2014 zelfs verlaagd is!

In ons Velsen investeert het gemeentebestuur SAMEN met de inwoners in een Sterk en Sociaal Velsen. Waar ze willen wonen, waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben als ze het op eigen kracht niet redden en waar scholing en werk een vanzelfsprekendheid is. Waar je de kans krijgt om je talent te benutten ongeacht je achtergrond. Dat is een opgave die nooit af is. Want het kan altijd beter, zeker voor de mensen die de kansen niet op een presenteerblaadje krijgen.

Als lijsttrekker en kandidaat-wethouder wil ik me ook de komende jaren SAMEN met u inzetten voor ons Velsen. Want zo komen we verder:  SAMEN INVESTEREN IN VELSEN!!

Lees meer over hem als wethouder.