Door Ahmet Karateke op 6 april 2017

Zorgpunten PvdA bij bestemmingsplan – De Binnenhaven

In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein opgesteld. Dit plangebied is omsloten door het park aan de Zeeweg, de Velserduinweg, de Appelboomstraat en het Appelboompad in IJmuiden.

Hiermee maakte de raad de ontwikkeling van het project ‘De Binnenhaven’ mogelijk, waaronder de wooncomplexen “Hoogtij” en “Laagtij. Ook is een kleinschalig zorgcentrum ingepland.

In 2012 is het laatste deel van de eerste ontwikkelfase opgeleverd, maar sindsdien ligt de ontwikkeling stil, omdat de marktsituatie voor projectontwikkeling intussen sterk is veranderd.

De eigenaar van de grond heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma niet haalbaar is en heeft voorgesteld om de beoogde hoogbouw met appartementen aan de Appelboomstraat te vervangen door 50 grondgebonden woningen.

Om dit aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken is door het college een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat nu voorligt.

De omliggende bewoners vragen met name aandacht voor de ontsluiting van het binnenterrein en voor voldoende parkeergelegenheid.

De PvdA is het daarmee eens

In dit deel van IJmuiden blijft de parkeerdruk toenemen en daarbij ook een toename van verkeersbewegingen. Het wordt gewoon drukker in de wijk.

Dit is destijds ingecalculeerd en met nieuwe bewoners is de projectontwikkelaar zelfs contractuele verplichtingen aangegaan ten aanzien van het realiseren van een openbare parkeergarage.

Hiernaast bestaat onverminderd een woningopgave. Als gemeente zoeken wij locaties en als PvdA Velsen willen wij daarvoor zo min mogelijk groen opofferen. Aan de Zeeweg ligt bij uitstek een locatie met ruimte voor hoogbouw, inclusief een parkeergarage. En daar hebben wij ons destijds voor hard gemaakt.

Wanneer we instemmen met laagbouw zonder parkeerfaciliteit en laten we voorgoed kansen liggen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de leefbaarheid in deze woonwijk.

Om die reden wil PvdA-Velsen van het college horen hoe zij aankijkt tegen de bouw van minder woningen en het niet bouwen van een parkeergarage.

Ook willen we horen of het college kan aangeven welke maatregelen getroffen zullen worden om bij het toevoegen van woningen de parkeerdruk in de aansluitende omgeving te ontzien.

In afwachting op reactie van het college zijn wij vooralsnog geen voorstander van de ingeslagen weg.

De reactie van wethouder gehoord hebben en alles overwogende kunnen wij als de PvdA Velsen instemmen met dit plan…

  • We zijn verheugd dat onze zorgpunten over de parkeerdruk in die wijk, wordt gedeeld en hier aandacht voor zal zijn;
  • We zijn verheugd dat er aandacht is voor veiligheid (schoolgaande kinderen);
  • We zijn verheugd dat de woningbouw de woon- en leefklimaat op het braakliggend terrein zal verbeteren en bijdraagt aan ons woningbouwopgve;

 

Hiernaast beoogde indicatieve situatie:

Besluiten: op 6 april 2017, het bestem­mingsplan “Binnenhaven”(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) vastgesteld.

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke