7 januari 2015

Zorg in de buurt.

Maandagavond 5 januari heeft Hans Spekman bij Jinek onze website gelanceerd over de langdurige zorg: www.pvda.nl/zorgindebuurt.

Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.

Dat laatste is belangrijk, want met die reacties kunnen politici van de PvdA – landelijk en lokaal – bijsturen waar nodig, of goede voorbeelden overnemen.

Zorgbanner Lokaal

De afdeling Velsen heeft al eerder een vergelijkbaar initiatief genomen. Heeft u als inwoner van Velsen vragen of opmerkingen hierover. Bel de lokale ombudstelefoon van de PvdA.

0614164015