Wie is: Ben Hendriks?

19 februari 2018

In de komende weken presenteren we de kandidaat-raadsleden. Hierbij een interview met onze kandidaat #2: Ben Hendriks

Wie ben je?

“59 jaar geleden ben ik geboren in IJmuiden en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Nu woon ik al weer 31 jaar in Velserbroek samen met Thea en mijn twee dochters. In mijn vrije tijd sport ik graag. Jarenlang ben ik lid geweest van atletiekvereniging Suomi. Tegenwoordig zit ik graag op de fiets en ga ik naar de sportschool (al gebeurd dat de laatste tijd minder vaak). Voor mijn werk ga ik naar Zaandam, waar ik er voor zorg dat grote industriële bedrijven in Noordwest-Nederland geïnspecteerd worden en de veiligheid gehandhaafd wordt.”

Waarom ben je kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen? 

“Ik loop al een tijdje mee in de gemeenteraad van Velsen. Na mijn raadslidmaatschap in de vorige periode heb ik mij in deze periode weer als steunfractielid ingezet voor de PvdA. Ook ben ik kort raadslid geweest. Ik heb het raadslid zijn ervaren als een mooie taak. Een taak waarbij ik echt heb mogen bijdragen aan een Velsen waar het fijn is om te wonen, te leven en te zijn. Een taak ook die mij inspireert en energie geeft. Ik wil deze taak heel graag nog een periode van vier jaar vervullen.”

Wat zijn je ambities voor de komende periode? 

“Uiteraard wil ik dat de waarden uit ons verkiezingsprogramma uitdragen: Bestaanszekerheid, Zeggenschap, Goed werk, Binding en Verheffing. Bovenal wil ik dat er eerlijke keuzes gemaakt worden. Keuzes die de leefbaarheid voor iedereen dienen. Iedereen moet in Velsen goed kunnen leven.”

Wat wil je graag nog met inwoners van Velsen delen?

“Ik voel me thuis bij de PvdA. Een partij die als het nodig is opkomt voor de sociaal zwakkere in onze samenleving, een partij die bereid is om bestuurdersverantwoordelijkheid te nemen en een partij die bij de besluiten die genomen moeten worden goed nadenkt over de argumenten die door alle betrokkenen worden genoemd. Ik zet mij graag in voor deze partij en waar deze partij voor staat.”