6 maart 2015

WAAR ZIJN WE TROTS OP?

BETER

 • De belastingkorting (aftrek) voor de lagere inkomens gaat met 800 euro omhoog
 • De lagere belasting moet niet betaald worden door te snijden in de zorg of de sociale zekerheid zoals D66 en CDA willen
 • Belasting op spaargeld omlaag; belasting op rendement omhoog
 • Ruim 2/3 van de huishoudens gaat er dit jaar op vooruit. Alleenstaande ouders zelfs 10 %
 • Door lagere overdrachtsbelasting en mogelijkheid om geld te schenken trekt de huizenmarkt weer aan
 • Goed wonen voor iedereen bereikbaar
 • Inkomensgrens sociale huurwoningen worden verhoogd (tijdelijk)

WERK

 • De werkeloosheid daalt door lagere BTW in de bouw en de plannen van Lodewijk Asscher
 • Niet langer een onzekere flexbaan, maar gewoon in loondienst
 • Goed werk met een vast contract en een fatsoenlijk salaris
 • Mensen met een arbeidshandicap krijgen een plek bij een gewoon bedrijf (125.000 plekken)
 • Meer banen voor arbeidsgehandicapten (125.000), buiten de sociale werkplaats, bij werkgevers
 • Meer zekerheid voor ZZP’ers op sociale voorzieningen, zorg en pensioen
 • Aanpak schijnconstructies: Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je werkt
 • Wij kiezen voor bestaanszekerheid en goed werk voor iedereen
 • We voeren concrete regels in om uitbuiting, onderbetaling en de voortwoekerende flexibilisering effectief te bestrijden
 • Schoonmakers komen weer in vaste dienst bij de Overheid

ZORG

 • Tegengaan van bezuinigingen op het basispakket
 • Wijkverpleging in het basispakket; zorg op maat en langer in de vertrouwde omgeving (thuis) wonen
 • Geen eigen bijdrage voor verpleging en verzorging; we geven zo wijkverpleegkundigen hun baan terug
 • We schaffen het formulierencircus van het Centraal Indicatieorgaan Zorg met al haar coderingen af
 • Wie in een tehuis/instelling woont, houdt die plek.
 • Geen nul-urencontracten meer en de werkgelegenheid in de zorg op peil houden
 • We geven de wijkverpleegkundige haar vak en daarmee de mensen hun zorg weer terug
 • Mensen met een laag inkomen krijgen een hogere zorgtoeslag; anderen een lagere
 • Goede betaalbare zorg in de buurt
 • Extra geld voor huishoudelijke hulp; 19 000 banen langer behouden

INKOMENS

 • Bonussen in de financiële sector aan banden gelegd
 • Topbeloningen in en bij de (semi)overheid terugdringen
 • De koppeling tussen lonen en uitkeringen is overeind gebleven
 • De AOW, de WW en de WIA en nog een reeks uitkeringen worden aangepast aan de stijging van het minimumloon, gaan dus iets omhoog
 • De meest mensen gaan er in 2015 weer op vooruit. Ouderen – en met name zij met alleen AOW en een klein pensioen – kunnen rekenen op een extraatje (122-474 Euro)
 • Nieuwe bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid zijn niet nodig en voor ons niet meer aan de orde
 • Lagere inkomens worden ontzien; hogere inkomens dragen bij

11044515_1032898850071413_6963649470831380512_n

ECONOMIE

 • Steeds meer woningen worden verkocht (gemiddeld 30,6 % meer dan vorig jaar); de woningmarkt trekt nog sterker dan verwacht weer aan.
 • Een voorzichtige economische groei; stijgende koopkracht
 • Het consumentenvertrouwen stijgt
 • Een licht groei van de export in 2014; CBS: jan. 2015 export groeit gestaag verder
 • Basiswet beperkt beloningsbeleid(bonussen); niet meer dat 20 % van het jaarsalaris

TOEKOMST

 • Er komt meer geld voor het onderwijs voor het verbeteren van de leraren, meesters en juffen
 • We investeren in duurzame energie (zoals wind en zon). Dat is goed voor het milieu, maar ook voor meer banen in ons land
 • We investeren 100 miljoen om de armoede onder kinderen tegen te gaan
 • We pakken het onderbetalen van werknemers (uit geheel Europa) aan om zo verdringing te voorkomen.
 • Agressie of geweld tegen politieagenten, ambulancepersoneel of leraren wordt sneller en strenger bestraft
 • De woningcorporaties worden weer van ons. Eindelijk krijgen huurders straks echte invloed
 • Culturele educatie voor iedereen (zoals bijv. muziekles)
 • Klimaatprobleem is een solidariteitsvraagstuk (vervangen van fossiele brandstof door andere energievormen etc.)
 • Extra geld voor natuur
 • Een voorzichtige, maar belangrijke omslag naar minder intensieve landbouw
 • Sectorplannen tussen werkgever en werknemers om jongeren aan een kans op werk te helpen