Verslag Dialoogtafel Leven – 17 januari

19 januari 2018

Als PvdA Velsen gaan we graag in gesprek met de samenleving. We doen dat met zgn. Dialoogtafels. Op 17 januari deden we dat rondom het thema Leven (Zorg en Welzijn). Naast vele actieve leden van de afdeling was als gast aanwezig Tjeerd de Kort, directeur van Bibliotheek Velsen.

Algemene context

Tjeerd vertelt dat laaggeletterdheid in Nederland toch groter is dan we denken. Globaal 1 op de 7 landgenoten heeft ermee te maken. Via allerlei trucs wordt hulp gevraagd aan anderen bij het lezen van een tekst of instructie (leesbril vergeten). De laaggeletterdheid neemt onder jongeren ook toe. Er wordt veel minder gelezen en er worden vooral snel korte teksten op social media gescreend. De komst van de computer geeft een dilemma en een cursus mediawijsheid zou hierin moeten voorzien. Om de leesachterstand terug te dringen ziet de bibliotheek het als taak het leesplezier te vergroten. Een project als “boekstart” voorziet daarin. Het richt zich op de jongeren in de VVE: peuterspeelzalen en kinderopvang. Begin bij de kinderen en laat ze ervaren dat boeken leuk zijn en ….. hoe er netjes mee om te gaan. Hij noemt hierbij Het Taalhuis en het convenant laaggeletterdheid. Inwoners van IJmuiden zijn een lastig te bereiken doelgroep. Het sluiten van de bibliotheek Zeewijk heeft daar mee aan bijgedragen. De afstand is te groot.

De bibliotheek werkt outreachend naar organisaties als Stichting Welzijn Velsen (peuterspeelzalen), Socius (algemeen maatschappelijk werk), Muziekschool en Schouwburg (bibliotheek heeft een theaterruimte). Dat vraagt om werken aan een gemeenschappelijke visie. En dat gaat niet vanzelf. Een voorbeeld is dit Welzijnspand aan Plein 1945 waar we vanavond te gast zijn. Het is vooral een relatie geweest van voordeurdelers. Pas recent is er de gemeenschappelijke balie. Ook zou de bibliotheek betrokken willen worden in het overleg over de locale educatieve agenda (LEA-0verleg). De gemeente zou hier als deelnemer voor kunnen/moeten zorgen.

Huisvesting

Het huidige onderkomen van de bieb aan het Dudokplein is groter dan nodig omdat een wisselend deel van de collectie uitstaat op scholen en in zorgcentra. Er zou ruimte zijn voor verwante voorzieningen, zoals een sociaal team. De gemeente weet dit. Aan het college van b&W is een presentatie gegeven. Dan het Dudokplein! Vooral een parkeerterrein voor ambtenaren. De gemeente zou hier een echt plein van moeten maken en het parkeren elders oplossen (Velserduinplein, nieuwbouw Kalverstraat). Desgevraagd lijkt de gemeente hier geen initiatief te willen nemen.

Wensenlijstje voor de gemeentelijke bestuurders in Velsen

  1. Neem als gemeente duidelijker de regie in handen.
  2. Verruim het budget voor leerkrachten zodat zij meer kunnen doen ter voorkoming van leesachterstanden (zoals voorlezen, vrij lezen).
  3. Geeft de bibliotheek voldoende middelen om haar projecten groots uit te kunnen rollen met 100% bereik. Onderhandel dit uit met Haarlem als centrumgemeente voor doeluitkeringen.
  4. Zorg dat de bibliotheek vast wordt opgenomen in het LEA-overleg.
  5. Wanneer besloten wordt tot een extra bijdrage aan de Schouwburg stel daar dan ook voorwaarden aan, bijv. in het kader van samenwerking met de bibliotheek.
  6. Maak het Dudokplein een autovrij ontmoetingsplein.

De fractie beraadt zich op dat punt op een motie.