Verslag bijeenkomst ‘Regionaal Fietsnet’

Door Ben Hendriks op 28 januari 2018

Vandaag organiseerde de Fietsersbond, aansluitend op hun ledenvergadering, een themabijeenkomst met als titel : “Regionaal Fietsnet”. Ben Hendriks was hier namens de PvdA Velsen bij aanwezig. Met als dagvoorzitter Kees Joustra werd met een gezelschap van zo’n 75 personen geluisterd naar verschillende sprekers en werd onderling gediscussieerd over de fietssnelwegen.

Fietssnelwegen moeten binnen en buiten de regio Kennemerland zulke goede verbindingen worden, dat mensen eerder de fiets dan de auto pakken. Van de sprekers viel Silvia Slaman van de Fietsersbond afdeling Velsen op: “Nadat 150 jaar geleden de scheepvaart is ontwikkeld (Noordzeekanaal), 100 jaar geleden de treinen zijn gaan rijden, 50 jaar geleden de auto een enorme impuls heeft gehad is het nu tijd voor de fietsers”. Om de fiets een interessanter vervoermiddel dan de auto te laten zijn, stelde zij drie verbeterpunten voor: snelle, elektrische fietsponten bij Velsen en Buitenhuizen, een reconstructie van het Pontplein, zodat er vrije oversteken voor fietsers zijn, en als derde een ontwikkeling van de flanken van Haarlem voor fietssnelwegen.

Dit zijn ideeën voor ontwikkelingen die de komende jaren zeker op de politieke agenda in Velsen komen te staan. De PvdA kan zich, gevoed met deze ideeën, goed voorbereiden op de komende discussies.

Ben Hendriks

Ben Hendriks

Wie ben je? “59 jaar geleden ben ik geboren in IJmuiden en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Nu woon ik al weer 31 jaar in Velserbroek samen met Thea en mijn twee dochters. In mijn vrije tijd sport ik graag. Jarenlang ben ik lid geweest van atletiekvereniging Suomi. Tegenwoordig zit ik graag op de fiets

Meer over Ben Hendriks