20 februari 2014

Verkiezingsthema: Velsen woont!

In de komende periode zal PvdA Velsen een aantal inhoudelijke punten uit het verkiezingsprogramma belichten. Bent u benieuwd waar onze partij voor staat en wat wij doen voor een sterkere gemeente? Volgt u dan deze berichten. Deze week starten wij met het thema wonen.

We gaan hard aan de slag om de “gaten” van IJmuiden te bebouwen. Veel woningen in Velsen kunnen energiezuiniger. Dat is haalbaar en betaalbaar voor iedereen door inzet van duurzaamheidsleningen. Een fraai aangelegde openbare ruimte in het winkelcentrum nodigt uit tot winkelen. Boven alles moet Velsen bereikbaar blijven. Net als betrouwbaar en frequent OV is veilig en comfortabel fietsen hierbij van groot belang. Waar het nodig is zullen wij maatregelen nemen om de parkeerdruk te verminderen. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het instellen van blauwe zones. Samen met het bedrijfsleven en met steun van de provincie willen we restwarmte van onze bedrijven beter benutten. Daarnaast moet afval scheiden gaan lonen.

Zo maken we SAMEN wonen in Velsen nog leuker.