16 februari 2014

Valentijnsdag – de dag van de rode roos

Afgelopen vrijdag, op 14 februari, hebben we op verschillende plaatsen in Velsen met partijgenoten een rode roos uitgedeeld aan voorbijgangers. Dat was een goede manier om met elkaar in gesprek te komen. De komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart waren daarbij meestal onderwerp van gesprek.

Bij de Vomar in IJmuiden hebben Ronald Vennik, Ahmet Karateke en ik de ochtend plezierig doorgebracht. Diverse voorbijgangers namen de gelegenheid te baat om ons een hart onder de riem te steken. We kregen verzoeken, adviezen en kritiek van verschillende kanten.

Velen waardeerden de rode roos en onze aanwezigheid op straat. Wij ontvingen nuttige adviezen over jongerenhuisvesting, betaalbare woningen voor ouderen, bevordering van gezellige plekjes in het centrumgebied van IJmuiden om neer te kunnen strijken na of tijdens het winkelen. Anderen uitten hun ongenoegen over zakkenvullers, over  overlast van buren, over  te weinig ruimte in een woonvoorziening. We bespraken de problemen  en de vraag wat  wij, zijzelf en de gemeente voor mogelijkheden hadden daar een oplossing voor te vinden.

Een ding was wel duidelijk. Veel van onze gesprekspartners hadden persoonlijke ervaringen in hun leven of hun omgeving waarvoor zij onze aandacht vroegen. Ook een socialist met een lange staat van dienst die heel boos was over de manier waarop de sociale voorzieningen werden afgebouwd, vond een gewillig oor. De manier waarop wij als PvdA-ers nu en straks in de gemeente omgaan met zorg, wonen en welzijn voor ouderen, kwetsbare groepen en jongeren zal van doorslaggevend belang zijn. Daarvoor hebben we heel veel tips gekregen. Wij zullen ons daarvoor inzetten. Met de steun van deze en al onze kiezers krijgen we de kans goede resultaten te behalen in wat tegenwoordig het sociale domein heet. We doen dat natuurlijk niet alleen. Daarvoor hebben we ook de inzet van alle betrokkenen nodig. Zij weten als ervaringsdeskundigen waar de schoen wringt en waar de wijzigingen nodig zijn.

Niet alleen op Valentijnsdag willen we daarover met iedereen de discussie aangaan om dat weer effectief te gebruiken bij het vaststellen en uitvoeren van beleid in onze gemeente. Dat kan elke dag. Via de website PvdAVelsen.nl, door via de telefoon contact met ons op te nemen en ons te laten weten wat er aan schort, maar ook om te laten weten op welke wijze U, wij, ieder van ons, de gang van zaken kunnen verbeteren.

Paulien van Bodegraven, (kandidaat-)raadslid voor PvdA Velsen