23 december 2015

Tuinhuisgroep (THG) 2.0

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kwam onder aanvoering van Kees Stapper een aantal PvdA-leden bij elkaar. Er diende een verkiezingsprogramma in elkaar getimmerd te worden. Voortvarend werkend vanuit de inspiratie van Kees schreef dit aantal leden aan wat het definitieve programma werd. Direct nadien vatte Kees het idee op om met dit ongeveer tiental leden regelmatig bijeen te komen. Dick Betlem stelde zijn tuinhuisje voor de bijeenkomsten beschikbaar en zo werd de Tuinhuisgroep geboren.

Later organiseerden we de bijeenkomsten voor geïnteresseerde PvdA-leden uit Velsen in wijkcentrum de Spil in IJmuiden. De naam bleef hetzelfde, de uitgangspunten ook: bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand van 20 tot maximaal 22 uur. Geen agenda, geen verslagen, geen berichten van verhindering. Kortom: de benen op tafel en de deelnemers kunnen onderwerpen aandragen, die men graag besproken ziet. En zo gebeurt tot op de dag van vandaag.

Gaandeweg liep het aantal deelnemers terug, de kwaliteit van de discussies en onderwerpen gelukkig niet. Soms – maar lang niet altijd- ook niet de verhitte discussies! Toch kwam langzamerhand de roep om meer structuur en tevoren aanleveren van onderwerpen, waar men zich op kon voorbereiden.

Nu zijn er ideeën en voorstellen om andere activiteiten binnen onze afdeling te combineren. De permanente campagne levert resultaten op. De wens is deze resultaten bijvoorbeeld binnen de THG te bespreken, andere ideeën te ontwikkelen. Ook zijn er ideeën om vanuit de leden groepjes te formeren, die zich bezighouden met een actueel thema. Zij kunnen dit uitwerken en verslag uitbrengen binnen de THG. Een voorbeeld was het werkgroepje met Thijs Harmsen, Willem Kolkman en ondergetekende om de windenergie in Velsen onder de aandacht te brengen van met name IJmuidense werkgevers. Het resultaat is onder meer dat het NOVA-college, als lid van dit overleg, een opleiding van werknemers in de windenergie is gestart.

Ook Alman Metten was en is actief bezig het verschil in vermogens binnen Nederland in kaart te brengen. De belasting op het rendement op vermogen ten opzichte van de belasting die werknemers betalen, zijn uit verhouding, is vrij vertaald een onderdeel van zijn inbreng. Daarnaast wil het bestuur graag aan de slag met het plan ‘Koers 2018’ [link invoegen!!]. Hierin staan voorstellen om met concrete thema’s en projecten aan de slag te gaan. Ook deze kunnen prima vanuit de THG tot wasdom worden gebracht.

Kortom: ideeën genoeg om het Tuinhuisgroep-platform van de PvdA Velsen nieuw leven in te blazen. Het is en blijft een prima plek voor actieve en betrokken leden om met elkaar te spreken, in debat te gaan en ideeën uit te wisselen. Of wel, om elkaar te ontmoeten.

Mijn oproep aan allen: denk mee, sluit je aan. Doe mee!

Bernard Wittenberg