Terugblik PvdA in de buurt Actie

12 december 2017

11 november. Zaterdagochtend 11.00 uur: goed ingepakt tegen de kou en voorzien van prachtige rode rozen trekt een groepje enthousiaste PvdA’ers Velsen Zuid in.

Doel van de ochtend is om, in het kader van “PvdA in de buurt”, informatie bij de inwoners op te halen hoe zij hun wijk ervaren. De PvdA haalt de pluspunten van de wijk en zeker ook de minpunten op. Met deze minpunten gaan ze aan de slag om te kijken of daar een oplossing voor gevonden kan worden. Ze realiseren zich dat dat niet voor alles kan gelden. Daar waar ze invloed hebben op lokaal niveau zullen ze deze invloed ook zeker gebruiken.

Het algemene beeld dat is opgedaan is dat de inwoners tevreden zijn met hun woonomgeving. “Een mooie, rustige buurt waar we al met veel plezier jaren wonen”, is een veel gehoorde uitspraak. Op de vraag wat er in al die jaren is veranderd, komt vooral naar voren dat de buurt wel vergrijst (tegelijkertijd zien bewoners ook weer jonge gezinnen in de wijk komen) en dat de voorzieningen aan het verdwijnen zijn: een buurtwinkel zou meer dan welkom zijn. Maar ook een plek om verenigingen de ruimte te geven om toegankelijk en betaalbare activiteiten aan te kunnen bieden is een wens. “Een denksportcentrum zou daar een mooi voorbeeld voor zijn”, aldus een bewoner.

Andere punten die de inwoners inbrachten waren: hinderlijk gebruik van de wijk als sluiproute om een stukje file van 100 meter te ontlopen en een flat die regelmatig last van inbraken heeft. PvdA Velsen gaat bekijken of en hoe ze hier iets aan kunnen doen. Bewoners worden op de hoogte gehouden van het verloop hiervan.