Terugblik Dialoogtafel Duurzaamheid – 13 december

Door Ben Hendriks op 15 december 2017

Deze week hielden we weer een dialoogtafel, dit keer over milieu en duurzaamheid. Met drie deskundige gasten namen we door wat we hier als partij aan kunnen bijdragen. Zij deelden hun kennis en gaven ons tips en aanbevelingen. We noemen er een aantal en nemen die natuurlijk mee naar ons verkiezingsprogramma 2018.

· Vooral bij oudere woningen valt nog veel te winnen. We moeten bezitters van deze huizen stimuleren om mee te doen. De kennis is er, de mogelijkheden zijn er en ook de techniek. Maak ze enthousiast via buurtgerichte campagnes en voorlichtingsavonden! Richt een oudere woning in als modelwoning om te laten zien wat mogelijk is en welk comfort je kunt winnen. Haarlem heeft dit al, nu Velsen nog.

· Geeft initiatieven een kans en laat ze vooral klein beginnen. Wanneer het slaagt heeft het een olievlekwerking, zeker wanneer het positieve publiciteit krijgt. Je zou bekende IJmonders moeten vragen hier publicitair aandacht aan te besteden.

· Laat de gemeente alleen producten inkopen bij bedrijven die duurzaam produceren.

· Er ligt een heel goede fietsinfrastructuur, noord en zuid van het kanaal. De gemeente moet zich ook daarom hard maken voor het behoud van twee ponten. Het weer terugvallen naar één pont levert verlies aan passagiers en files op. De auto is dan immers sneller. Mogelijk is de inzet van de snellere fietspont die nu al over het IJ heen en weer vaart mogelijk om kosten van twee ponten te besparen. Pont Buitenhuizen is dan inzetbaar voor gevaarlijke stoffen. Laat het onderzoeken!

· De gemeente maakt deel uit van het bestuurdersnetwerk van de Metropoolregio Amsterdam. Onder meer betreft dat de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. Zorg dat duurzaamheid daarbinnen hoog op de agenda blijft staan.

· Investeer in het redden van bomen. Soms kunnen bomen verplaatst worden wanneer ze een ontwikkeling in de weg staan. Bomen zuiveren de lucht, vangen verontreinigingen op en verfraaien het straatbeeld.

Ben Hendriks

Ben Hendriks

Wie ben je? “59 jaar geleden ben ik geboren in IJmuiden en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Nu woon ik al weer 31 jaar in Velserbroek samen met Thea en mijn twee dochters. In mijn vrije tijd sport ik graag. Jarenlang ben ik lid geweest van atletiekvereniging Suomi. Tegenwoordig zit ik graag op de fiets

Meer over Ben Hendriks