9 maart 2014

Straatcampagne van PvdA Velsen gestart in Velserbroek

Op zaterdag 22 februari is de straatcampagne van de PvdA Velsen van start gegaan in het winkelcentrum van Velserbroek. Kandidaat-raadsleden en andere PvdA-leden gingen enthousiast met de kiezer in gesprek. Zij maakten duidelijk waar de PvdA Velsen zich de komende vier jaar op wil richten. Uiteraard richt PvdA Velsen zich niet alleen op Velserbroek. De komende weken zal de PvdA Velsen verschillende wijken bezoeken. Alle inwoners van Velsen kunnen op de PvdA rekenen en dat heeft de PvdA ook de afgelopen vier jaar laten zien.

‘De gemeentefinanciën zijn op orde. Dat is iets waar de PvdA Velsen de afgelopen jaren enorm op heeft ingezet. Verder ben ik tros op wat we hebben bereikt. Zaken waar de burger elke dag profijt van heeft, van kleine, alledaagse dingen als stankoverlast tot grote zaken als een solide en sluitende begroting’, zegt Ronald Vennik, wethouder en lijsttrekker van PvdA Velsen. ‘In de coalitie heeft de PvdA duidelijk zijn eigen accenten weten te leggen. Die lijn willen we graag met een sterke fractie voorzetten. Dat kunnen we niet alleen bereiken. Daarom heeft de PvdA Velsen voor het motto ‘Samen investeren in Velsen’ gekozen’, aldus Vennik.

Als voorbeelden van resultaten die de PvdA Velsen heeft weten te realiseren noemt Vennik de betere inrichting van de Velserbroekse Dreef en de aanleg van een paadje langs benzinestation aan De Kamp. De inzameling van kunststofverpakkingen nabij de winkels is verbeterd en er is minder overlast van hondenpoep door de inzet van de poepzuiger. Voor de fietsers is de veiligheid verbeterd door het weghalen van overbodige paaltjes. Vennik zegt verder: ‘Vorig jaar is de gladheidsbestrijding aanzienlijk verbeterd, dat was duidelijk merkbaar in de koude winter met veel sneeuw. Verder is rond diverse scholen de veiligheid verbeterd, juist voor kinderen vind ik dat van groot belang. Bovendien is de rioolbelasting verlaagd en zijn de overige lasten slechts trendmatig verhoogd. Een degelijk financieel beleid vinden we heel belangrijk.’

Voor de komende periode zijn de thema’s wonen, werken en leven speerpunten van de PvdA Velsen. Voor Velserbroek in het bijzonder zijn de volgende zaken waar de PvdA Velsen zich voor wil inzetten voor de komende vier jaar volgens Vennik: ‘Samen met de bewoners willen we aan een schone en veilige leefomgeving werken, waarbij we voor wijkinitiatieven geld willen vrijmaken. Bij de inrichting van de openbare ruimte willen we meer rekening houden met sport en spel voor alle leeftijden. Bovendien willen we de veiligheid van schoolgaande kinderen, fietsers en wandelaars verbeteren door het parkeren van auto’s van ouders rondom scholen te beperken. Tot slot koesteren we het recreatiegebied Spaarnwoude als groene buffer.’

Vennik: ‘Het volledige verkiezingsprogramma staat op onze website www.velsen.pvda.nl. In de campagne gebruiken we natuurlijk de sociale media dus volg ons op facebook of twitter. Wij rekenen graag op uw steun en stem. Samen investeren we in Velsen!’