Door op 3 november 2015

“Stop kindermarketing ongezonde voeding”

Velsen zoekt aansluiting bij Alliantie

De aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen moet een prioriteit zijn voor de gemeente Velsen. PvdA Velsen heeft deze week een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij de Alliantie ‘Stop kindermarketing ongezonde voeding’ en aandacht hiervoor te geven in de binnenkort te verschijnen Lokale Gezondheidsnota.

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving, vindt Marianne Poen van PvdA Velsen. De toename van het aantal kinderen die te dik zijn of lijden aan obesitas moet stoppen. Reclame voor ongezonde voeding moet daarom verboden worden. ‘Kinderen worden blootgesteld aan en verleid door allerlei reclame uitingen voor ongezonde voeding, zoals deze week voor Sint Maarten’.

Met het aannemen van de motie roept ze het college op zijn verantwoordelijkheid te nemen om de toename van het aantal kinderen met overgewicht terug te dringen en dat gegeven in de nieuwe gezondheidsnota op te nemen. Poen: ‘De gemeente kan bijvoorbeeld een dringend beroep doen op scholen en sportverenigingen om bijvoorbeeld geen frisdrankautomaat te plaatsen. Voor kinderen is het aanleren van een gezond voedingspatroon van jongs af aan van groot belang om problemen als overgewicht te voorkomen.’

In de motie wordt gesteld dat kinderen in toenemende mate worden blootgesteld aan marketing voor ongezond voedsel. Ook zijn kinderen, ondanks beloftes vanuit de levensmiddelenindustrie, nog steeds het doelwit van uitgekiende reclamecampagnes voor ongezonde producten. Ze stelt dat de zelfregulering door de industrie onvoldoende werkt. De gevolgen van ongezond voedsel zoals overgewicht en obesitas zijn groeiende volksgezondheidsproblemen. Door een verbod op ongezonde kindermarketing, hebben kinderen meer kans op het van jongs af aan aanleren van een gezond voedingspatroon.

In de motie wordt het college verzocht zich als partner aan te sluiten bij de Alliantie ‘Stop kindermarketing ongezonde voeding’ om de toename van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas terug te dringen en dit gegeven in de nieuwe gezondheidsnota op te nemen. De Alliantie is in februari 2015 opgericht. Eerder hebben de gemeente Amsterdam en de GGD Amsterdam zich ook aangesloten bij de Alliantie. Het initiatief voor de motie is genomen door PvdA Velsen, de motie is mede ondertekend door GroenLinks , LGV, CDA, SP en ChristenUnie.

De Alliantie ‘Stop kindermarketing ongezonde voeding’ is een goed en breed samenwerkingsverband, dat een vuist kan maken ten opzichte van de levensmiddelenindustrie waar het betreft het tegengaan van ongezonde kindermarketing.

Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.stopkindermarketing.nl/ en voor de motie klikt u hier