Door op 12 augustus 2015

Snapt u het nog?

Donderdag verliet ik aan het eind van de middag met een licht gevoel van spijt de gezellige drukte van de Harddraverij tijdens de Santpoortse Feestweek. In verband met een al langer gepland weekendje weg kon ik de afsluiting van dit evenement niet meemaken. Vond ik jammer!

Ik werd echter wat onrustig toen ik op mijn vakantieadres via de radio hoorde dat er rellen waren geweest bij de afsluiting van de Santpoortse feestweek.

Weer terug in onze gemeente heb ik met stijgende verbazing én boosheid de berichten daarover gelezen.

Ik ben er erg blij mee dat er in onze gemeente zoveel mensen zijn die in hun vrije tijd evenementen zoals ‘Kennemerlaan Leeft’, het ‘Havenfestival’ en de ‘Santpoortse Feestweek’ willen organiseren. Die mensen steken daar –vrijwillig en onbetaald – veel energie in.

Het doel van die inspanning is vooral om u en mij een leuk weekend of zelfs een leuke week te bezorgen.

Ik vind het daarbij al erg genoeg dat er bij al die festiviteiten op de achterhand diverse hulpverleners en beveiligingsfunctionarissen beschikbaar moeten zijn omdat door de jaren heen is gebleken dat hun aanwezigheid en/of optreden soms gewenst of noodzakelijk is.

Ronduit beschamend is het als festivalgangers zich gaan bemoeien met die hulpverleners / beveiligers en die gaan lastigvallen. Die mensen doen hun werk om het voor ons beter mogelijk te maken te genieten tijdens zo’n festival.

Rond de rellen op de Santpoortse feestweek is, zo las ik vanmorgen in de krant, het onderzoek nog volop gaande. De eerste indruk is echter wel dat festivalgangers zich op een verkeerde manier zijn gaan bemoeien met de hulpverlening aan een meisje. Die inmenging is uiteindelijk geëscaleerd waardoor organisatie én bezoekers van de Santpoortse Feestweek dit evenement met een forse kater hebben moeten afsluiten en de Santpoortse Feestweek, en daarmee de gemeente Velsen, op een verkeerde manier in de publiciteit is gekomen.

Ik kan begrijpen dat iemand die naar een festival gaat, zich zorgen maakt over een feestganger die onwel is geworden.

Dat iemand vervolgens dan zo ontevreden is over de hulpverlening dat hij/zij met stenen en flessen gaat gooien, kan ik niet begrijpen. U wel?