Skaeve huse

29 april 2019

Skaeve Huse (naar Deens voorbeeld) bieden huisvesting voor de kwetsbaarste groep in onze samenleving.

Inwoners die door hun leefwijze onaangepast woongedrag vertonen en die daardoor niet in een sociale huurwoning of bij hun ouders kunnen blijven wonen.

Zij krijgen straks een kans om in een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren, zodat een terugkeer naar gewoon wonen mogelijk is.

Een bestemmingsplanwijziging maakt het mogelijk dat de wooncorporaties in Broekeroog drie van deze wooneenheden neerzetten.

De PvdA is verheugd dat ook in Velsen deze aanpak nu van de grond gaat komen.

Bestuur en fractie PvdA