Recreatieschap Spaarnwoude

Door Ahmet Karateke op 30 juni 2016

Het Recreatieschap Spaarnwoude is opgericht om dit groene gebied in stand te houden en te beheren, ten behoeve van openluchtrecreatie en natuur. Velsen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling die hiervoor door gemeenten in het leven is geroepen.

Met steun van de PvdA is op woensdag 29 juni door Ahmet Karateke een amendement aangenomen waarin een aan het dagelijks bestuur de suggestie wordt gedaan om de bijdrage van de deelnemende overheden te verhogen, wanneer het als gevolg van bezuinigingen en teruglopende inkomsten niet langer mogelijk zou zijn, om een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied te behouden. Het gaat hierbij om onder meer onderhoudsniveau van de vele wandel- en fietspaden.

PvdA Velsen vindt het behoud en de verdere ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig recreatieschap essentieel. Deze groene buffer tussen de Amsterdamse havens en Velsen is goed voor het een gevarieerd landschap, recreatie is goed voor de (volks)gezondheid en heeft daarmee, wat ons betreft, ook een economisch belang. Als PvdA zijn wij ten volle bereid ons hard te maken voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, zodat de kwaliteit van Recreatieschap Spaarnwoude voor onze inwoners behouden blijft.

Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en programmabegroting 2017

Tijdens de behandeling van het onderwerp hebben we als PvdA kennis genomen van de jaarrekening 2015  van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en ingestemd met de begrotingswijziging 2016 en  de programmabegroting 2017.

Inhoudelijk kunnen we instemmen met begrotingswijziging 2016 en programmabegroting 2017 waarin de inkomstenverwerving van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude in kaart wordt gebracht. Met kanttekening dat de kerntaak van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude zoals de recreatieve infrastructuur, waarbij het onderhoudsniveau van wandelpaden en fietspaden gewaarborgd kunnen blijven.

Historie Recreatiegebied Spaarnwoude

Het is een recreatiegebied in de Nederlandse provincie Noord-Holland, genoemd naar het dorp Spaarnwoude, tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen in. Het gebied is eind jaren ’60 aangelegd als groene buffer tegen de opkomende verstedelijking en wordt beheerd door het Recreatieschap Spaarnwoude, valt onder de gemeenschappelijke regeling.

Het grootste deel ligt in de gemeente Velsen, ten noordwesten van zijkanaal C, tussen Spaarndam en Velsen. Een kleiner deel (Houtrak) ligt in het zuidoosten, in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Halfweg. Tot hetzelfde Recreatieschap behoort De Groene Weelde tussen Haarlem en Hoofddorp. Het wordt wel Spaarnwoude Zuid genoemd.

Tegenwoordig is Spaarnwoude  dé plek voor alle eigentijdse vormen van buitensport en vrijetijdsbesteding en trekt jaarlijks circa 5,5 miljoen bezoekers.

Het gebied is verder bijna 3.000 hectare groot en vormt een oase van groen, natuur en rust. Hier kunnen bezoeker tijdens het wandelen, fietsen of skeeleren genieten van het typisch Hollandse veenweidegebied en kennismaken met de vele monumenten. Daarnaast kunt u langs de activiteiten zoals de parken, speelweiden, een klimwand, skihelling (snowplanet), Informatieboerderij, kanobanen, avonturenland en zijn er verschillende zwemplassen te vinden.

Tot slot zijn we trots op Velsen Valley, in het noordwestelijke deel van Spaarnwoude, is het evenemententerrein van de gemeente Velsen waar grote evenementen worden gehouden, onder meer Dance Valley en Dutch Valley voor jong en oud. De outdoor editie van Awakenings en Latin Village wordt gehouden in Houtrak.

Amendement is te lezen via deze link

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke