Door op 17 mei 2017

PvdA Velsen wil opschieten met de IJmond-samenwerking

De PvdA heeft op 11 mei van harte ingestemd met het raadsbesluit om de samenwerking tussen Velsen, Beverwijk en Heemskerk te intensiveren, door een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de voor- en nadelen van het samenvoegen van de drie IJmond-gemeenten. Dit raadsvoorstel is net zo voorgelegd aan de raden van Beverwijk en Heemskerk.

In deze fase waarin vervolgstappen nodig zijn om verder te komen, leiden enkele fracties in de Heemskerkse raad aan koud-water-vrees dan wel bindingsangst. Daarmee is het de vraag of Heemskerk mee wil doen aan het voorgestelde onderzoek. Door het staken van de stemmen is het voorstel aangehouden tot de raadsvergadering van 1 juni. Wanneer Heemskerk in deze houding volhardt vindt de fractie dat spijtig, omdat Heemskerk aan de ene kant al veel stappen gezet heeft en volwaardig deel uitmaakt van de IJmond-commissie, maar aan de andere kant de gewenste voortgang zou blokkeren.

De PvdA-fractie is van mening dat de dreigende patstelling op korte termijn in beeld moet worden gebracht. Een reële optie is dan dat Beverwijk en Velsen doorgaan met de vervolgstappen, waar nu toe besloten is. Het is vervolgens aan Heemskerk om zich te beraden op hun IJmond-samenwerking en de gezamenlijke (financiële) inspanningen die daar voor gevraagd worden.