2 maart 2014

PvdA Velsen wijst de kiezer de weg

Gisteren was een drukke dag in het Velsense campagneland. PvdA Velsen was aanwezig in Velsen-Noord om met de kiezers in gesprek te gaan en de standpunten aan de kiezers voor te leggen. Daarnaast is door de gehele wijk geflyerd, waarbij uiteraard ook de tijd werd genomen om naar de burgers te luisteren. Opvallend en kenmerkend voor Velsen-Noord is de hoge mate van saamhorigheid en solidariteit in deze wijk. Dit is uiteraard te merken aan de gemotiveerde houding van de burgers van Velsen-Noord, maar ook aan de gedrevenheid achter verschillende burgerinitiatieven in het dorp. De afgelopen jaren heeft de PvdA veelvuldig aandacht gevraagd voor de leefbaarheid en een prettige  woonomgeving in Velsen-Noord. In overleg met de bewoners en de woningcorporaties is de afgelopen jaren hard gewerkt om dit te bereiken. Inmiddels zijn de eerste verbeteringen zichtbaar, en vormt de nieuwe brede school een kroon op het werk. Het is een unieke combinatie van onderwijs, welzijn en sport onder één dak. Het brengt een aantal voorzieningen samen die belangrijk zijn voor de wijk, zoals een peuterspeelzaal, consultatiebureau, een verloskundige praktijk en wijk- en dorpsvereniging. Een plek waar heel veel mensen uit Velsen-Noord terecht kunnen!

Later op de dag was er een verkiezingsdebat in de bibliotheek in IJmuiden. Hierbij gingen jongeren en nieuwkomers van de verschillende politieke partijen van Velsen met elkaar in discussie over verkiezingsonderwerpen, zoals lokale werkgelegenheid en onderwijs. Voor de PvdA gaf onze nummer 3, Sander Meinema, een zeer geslaagde acte de présence.peperbus Op inspirerende en gedegen wijze wist hij de standpunten van de partij over te dragen tijdens de discussies. Tijdens de discussie heeft Sander over kunnen brengen dat PvdA Velsen veel kansen ziet voor meer innovatie, kennisvergaring en werkgelegenheid aan de hand van onder andere het plan ´visie op Velsen 2025´. Opvallend was dat andere aanwezige partijen hierin ook constructief meedachten en dat er ruimte voor mogelijke samenwerking op dit thema ontstond. We kijken nu al uit naar de debatten van 8 en 15 maart!