15 april 2016

PvdA Velsen trekt wederom de wijk in – Velserbroek

Velserbroekers overwegend positief over hun buurt

Velsen, 6 april 2016. Tijdens een ‘PvdA in de Buurt’ actie zijn er veel gesprekken gevoerd met bewoners uit de verzetsheldinnenbuurt in Velserbroek. Over de woonomgeving zijn de bewoners zeer te spreken. De wijk wordt als prettig, veilig en rustig ervaren. Waarbij ook vaak de diversiteit in de buurt wordt genoemd. Vooral de oudere inwoners benoemden veelal de voorzieningen in de buurt als zeer positief.

pvdavelserbroekDaarnaast waren er een paar opmerkingen over de bereikbaarheid die verbeterd zou kunnen worden, maar de bewoners begrijpen ook al te goed dat het openbaar vervoer in Velserbroek goed is en een hoger aantal bussen per uur niet realistisch/haalbaar is. Ook positief is de ontwikkeling van Buurt-WhatsApp-groepen (burgerinitiatieven tbv veiligheid). Dit gebeurt overigens in heel Velsen.

Een bijzonder gesprek met één van de bewoners leverde een mooie aanbeveling op. Het zou goed zijn als de gemeente meer informatie verstrekt over de achtergrond van statushouders, indien deze in een buurt komen wonen. Dat verhoogt de kans dat er meer wederzijds begrip ontstaat. Met de naderende komst van tientallen statushouders in de komende periode is dit een nuttige aanbeveling.

Tot slot nog een bijzonder verhaal dat het vermelden waard is. Het Tweede Kamerlid Ed Groot had een intensief en langdurend gesprek met een oudere dame die al haar hele leven trouwe aanhanger van de PvdA is. Door het landelijke beleid van de laatste jaren dreigt ze nu af te haken. Ed heeft beloofd haar zorgen mee te nemen naar Den Haag en met behulp van een handgeschreven brief terug te koppelen over haar probleem.

De buurtactie van de PvdA vindt 5 keer per jaar plaats. De volgende – en tevens laatste van dit seizoen – zal op zaterdag 21 mei in Velsen-Noord zijn.