10 maart 2014

PvdA Velsen op campagne in Santpoort-Noord

 

Op zaterdag 8 maart was de PvdA Velsen te gast in Santpoort-Noord. Kandidaat-raadsleden en andere PvdA-leden zijn enthousiast met de kiezer in gesprek gegaan. Ronald Vennik, lijsttrekker PvdA Velsen en wethouder geeft de prioriteiten van PvdA Velsen aan: ‘Wij werken samen met de bewoners aan een schone en veilige leefomgeving. Voor wijkinitiatieven wordt geld vrijgemaakt. We hebben blijvende aandacht voor de aanpak van verkeersonveilige fietsroutes van en naar school. Tot slot willen we het groen tussen de kernen behouden.’
Het aantrekkelijke wonen in Santpoort is toegankelijk voor allen, door een mix aan verschillende woningen, dus ook sociale huurwoningen. En werken wordt in één adem genoemd met de ondernemende winkeliers, die de Hoofdstraat met zijn speciaalzaken in de regio op de kaart hebben gezet. De karakteristieke molen de Zandhaas bepaalt het silhouet van Santpoort. Een symbool van duurzaamheid. Ronald Vennik, lijsttrekker van PvdA Velsen en wethouder, maakt een vergelijking met waar PvdA Velsen voor staat: ‘Duurzaamheid vormt de rode draad in het verkiezingsprogramma van PvdA Velsen. Wij willen een stimulans geven aan de isolatie van oudere woningen door het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan woningcorporaties en particuliere woningbezitters.’
Inzetten op duurzaamheid betekent ook een schone en veilige woonomgeving, waarbij PvdA Velsen streeft naar Velsen als uitstekende fietsstad en goede bereikbaarheid door hoogwaardig openbaar vervoer. Vennik is blij met de aanleg van de fietsstraat bij de Santpoortse Dreef. Vennik zegt daarover: ‘De snelle openbare vervoersverbinding heeft de nodige tongen losgemaakt in het dorp. Nu het definitieve besluit is genomen worden ook de voordelen zichtbaar. Met geld van de provincie kan de verkeerssituatie aan de Hoofdstraat worden verbeterd en het kermisveldje in ere worden hersteld. Het verbeteren van de rotonde Hagelingerweg-Santpoortse Dreef, met vrij liggende fietspaden wordt zelfs volledig bekostigd vanuit de provinciale HOV-subsidie.’
Het landschap van Santpoort is mooi en van historische betekenis. Vennik noemt een bijzonder landschappelijk element in de Biezen. ‘De aanwezige begraafplaats blijft van de gemeente en wordt opgeknapt.’
Uiteraard richt PvdA Velsen zich niet alleen op Santpoort. Tijdens de verkiezingscampagne bezoekt de PvdA Velsen met een grote groep vrijwilligers de verschillende wijken. Ronald Vennik ‘De gemeentefinanciën zijn op orde. Dat is iets waar de PvdA Velsen de afgelopen jaren enorm op heeft ingezet. Die lijn willen we graag met een sterke fractie voorzetten. Dat kunnen we niet alleen bereiken. Daarom is ons motto Samen investeren in Velsen’.
Vennik: ‘Het volledige verkiezingsprogramma staat op onze website www.velsen.pvda.nl. In de campagne gebruiken we natuurlijk de sociale media dus volg ons op facebook of twitter. Wij roepen
alle kiezers op om naar de stembus te gaan, waarbij we natuurlijk graag op uw steun en stem rekenen. Samen investeren in Velsen!’