18 november 2015

Pvda Velsen – ALV 9 december 2015

pvda banner

Uitnodiging

Pvda Velsen koers 2018

ALV 9 december 2015 – café Laantje Santpoort-Noord

Op 21 maart 2018 zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg. Maar aan de andere kant: die datum komt sneller dichterbij dan je denkt. Daarom gaan bestuur en fractie op 20 november met elkaar in gesprek over onze koers richting 2018.

Welke plannen willen we nog bereiken in de komende periode? Op welke wijze vertellen we ons verhaal het beste en hoe kunnen we de successen die we behalen voor het voetlicht brengen? Welke partners, zowel binnen als buiten de politiek, hebben we daarvoor nodig? En hoe verhouden we ons tot de processen op het terrein van samenwerking met andere gemeenten? Over dit soort zaken zullen we het gaan hebben.

De weerslag van deze brainstormsessie willen we graag met u delen. Daarom nodigen we u bij deze uit voor de ALV op woensdag 9 december.

Locatie: café Laantje, Hoofdstraat 190 Santpoort-Noord

Het programma is als volgt:

19.30 uur: Inloop met koffie/thee

20.00 uur: Kort en mondeling verslag van het afgelopen politieke jaar

20.15 uur: Dialoog over de ‘Koers 2018 van de PvdA Velsen’

21.00 uur: Vaststellen van begroting 2016

21.15 uur: Eindejaarsborrel met hapjes

22.00 uur: Einde

Uiterlijk maandag 7 december zullen de stukken per mail aan de leden worden toegezonden.

Tot slot wil ik eraan toevoegen dat we graag vervoer regelen voor leden die minder goed ter been zijn. Laat het ons weten via info@pvdavelsen.nl of via 06-50215282.Met vriendelijke groet,

Martijn Mewe

Afdelingsvoorzitter PvdA Velsen