Door Ahmet Karateke op 19 november 2014

PvdA raadslid Ahmet Karateke herkent zich totaal niet in het beeld dat geschetst is door het bericht over de Turks-Nederlandse jongeren.

PvdA raadslid Ahmet Karateke herkent zich totaal niet in het beeld dat geschetst is door het bericht over de Turks-Nederlandse jongeren.

Onderzoeksbureau Motivaction concludeerde vorige week na een peiling onder Turks-Nederlandse jongeren dat veel van hen positief denken over Islamitische Staat (IS). PvdA-minister Asscher reageerde direct verontrust en etaleerde het rapport zodanig dat het hem kwam te staan op veel kritiek uit de Turkse gemeenschap. Een paar uur later werd het bericht genuanceerd, waarbij de minister aangaf zelf ook vraagtekens te zetten bij de betrouwbaarheid van het onderzoek en graag een nieuw, meer gedegen onderzoek wil naar de opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren over IS.

Media en betrouwbaarheid

Helaas is in de media vrijwel géén aandacht gegeven aan de inhoud van dit rapport, waardoor de negatieve reactie van Asscher geen context kreeg. Het onderzoek is inmiddels immers door velen bekritiseerd en zeker niet representatief.(1). Ook ik viel bij het lezen van rapport van de ene in de andere verbazing.

Vertekenend en onterecht

In onze gemeenschap (Velsen) heb ik geen sympathisanten ontmoet voor groeperingen als Islamitische Staat (IS). Als u gaat rondvragen en een onderzoek laat uitvoeren dan zult u merken dat dat de Turks-Nederlandse jongeren hier het gedachtengoed van IS absoluut niet steunen. Ze wijzen het geweld van de terreurgroepering juist af.

Wij Turkse-Nederlanders zijn zeer verontwaardigd over de wijze van onderzoek en het gemak waarmee daaruit conclusies worden getrokken. Ook betreuren wij de manier waarop de minister dit naar voren heeft gebracht. En ook daarin staan we niet alleen.(2)

Tot slot wijs ik er nog op dat het onderzoek naar de integratie van de Turkse gemeenschap in de Nederlandse samenleving in de afgelopen 30 jaar eerder het tegendeel laat zien:

“Aan de ene kant vormen ze een hechte gemeenschap, maar aan de andere kant vormen ze een integraal onderdeel van de Nederlandse samenleving.” (3)

Hieruit blijkt dat de Turken vroeger inderdaad een meer gesloten gemeenschap vormden maar dat dit de laatste jaren is afgenomen en dat deze gemeenschap juist transparanter en meer gericht op de Nederlandse samenleving is geworden.

Ik neem hierbij dan ook afstand van het onderzoek van Motivaction en distantieer mij nadrukkelijk van radicalisering.

Met vriendelijke groet,

Ahmet Karateke, raadslid Gemeente Velsen

__________________________

1 “Het was een belangrijke studie, maar de uitvoering ervan rammelt behoorlijk” aldus Jelke Bethlehem, bijzonder hoogleraar survey-methodologie aan de Universiteit Leiden

2 “Asscher interpreteert rapport verkeerd” aldus Nico Landman, Universitair Hoofdocent islamologie, en onderwijsdirecteur van de School Religiewetenschap en Theologie.

3. Onderzoek Integratie turken afgelopen 30 jaar, Nico Landman, Universitair Hoofdocent islamologie, en onderwijsdirecteur van de School Religiewetenschap en Theologie.

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke