Door op 21 november 2016

PvdA in de buurt: Zeeheldenbuurt.

in-de-buurt-112016We gaan regelmatig de wijken in. Vorige week waren we terug in de Zeeheldenbuurt.

Het nieuwe park aan de IJmuiderstraatweg is mooi geworden, wordt goed gebruikt. Er zijn kanttekeningen over zwerfvuil, hondenpoep, verdwenen rozenstruiken en oversteek naar het park. Daar gaan we achteraan.

Ook de IJmuiderstraatweg zelf is mooi geworden, fijn dat er meer parkeerplaatsen zijn, het asfalt is stiller. Er zijn vragen over oversteekbaarheid, zicht als je wegrijdt, spiegels die van auto’s worden gereden en te hard rijdend verkeer. De gemeente evalueert een herinrichting altijd. Wij geven deze punten mee en dat doen bewoners zelf ook via het wijkplatform en de straatvereniging.

Nu de Lange Nieuwstraat tijdelijk is afgesloten is het drukker op de IJmuiderstraatweg. De plannen voor een nieuwe verkeersstructuur, met een centrumring, houden de gemoederen bezig. De besluitvorming en discussie komen nog.

Bomen en parkeren hebben met elkaar te maken.

Bewoners willen verdwenen bomen graag terug. En de parkeerdruk is hoog. Het riool ligt onder de straat, in de stoep liggen kabels. Daartussen strijden bomen en parkeerplaatsen om ruimte. Na ons eerste bezoek hebben ambtenaren nog eens extra naar de wijk gekeken. Er is in de Zeeheldenbuurt geen plaats om bomen te herplanten. Misschien op de hoeken van de straten (want daar parkeer je niet).

Jongeren hebben geen jeugdhonk en hangen op plein ’45: Graag meer jongerenopvang.

Stichting Welzijn heeft jongerenwerkers, en jongerencentra in Velserbroek (De Koe) en Zeewijk (De Dwarsligger). Jongeren uit heel IJmuiden zijn daar welkom en kunnen contact opnemen met de jongerenwerkers voor extra activiteiten. Op plein ’45 zouden meer vuilnisbakken welkom zijn.

Illegale bewoning

‘Prima dat er appartementen komen boven de oude dierenwinkel, maar laten daar gezinnen komen en niet alleenstaande legale of illegale werkers uit het oostblok.’

Dat sluit aan bij het signaal van een jaar geleden, dat er veel meer mensen wonen in een pand dan waar het voor bedoeld is.

Wij nemen het signaal mee. Daarnaast is het beste advies: Bel de politie bij overlast.