Overlijden Marlies Havik

7 maart 2018

Wij kregen het schokkende bericht dat ons steunfractielid

Marlies Havik

plotseling is overleden.

Marlies was 52 jaar en stond volop in het politieke leven van Velsen, als steunfractielid en als actief deelnemer aan onze verkiezingscampagne. Zij was een gedreven sociaal-democraat die opkwam voor iedereen die het moeilijk heeft. Zij zocht het in concrete daden en oplossingen.

Wij wensen haar familie sterkte met dit grote verlies. Wij zullen haar inbreng heel erg missen.

Overlijdenskaart:

Advertentie van de PvdA Velsen: