Bijlage 2 – Samenvatting Rekenkameronderzoek Participatie Velsen