Bijlage 1 – Rapport onderzoek burger- en overheidsparticipatie