Door Ahmet Karateke op 4 april 2017

Onderzoek rekenkamercommissie naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen

De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem. Bij dit onderzoek is de mening van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gevraagd over verschillende praktijkvoorbeelden.

De rekenkamercommissie ziet een gemeente die in de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid serieus werk wil maken van de veranderende relatie met de samenleving. Een gemeente die ziet dat daarvoor visie en bestuurlijke dekking nodig is.

De belangrijkste conclusies zijn:

* De gemeente Velsen houdt goed rekening met de verschillen in de gemeente en betrekt inwoners op verschillende manieren. Het is wel lastig om inwoners in wijken te betrekken waar geen bewonersorganisaties zijn.

* De gemeente Velsen is volgens de inwoners over het algemeen goed te bereiken en is bereid naar hen te luisteren. Wel kan de gemeente transparanter zijn over de belangen van de gemeente of andere betrokkenen.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor raad en college om verder voort te bouwen op de goede weg en het contact met de samenleving verder te verbeteren. __________________________________________________________________________________

Bijlage 1 – Rapport onderzoek burger- en overheidsparticipatie

Bijlage 2 – Samenvatting Rekenkameronderzoek Participatie Velsen

De Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen onderzoekt of de gemeente op een goede manier het werk doet. Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/rekenkamer

Zie ook: http://begroting.velsen.nl/p20/bestuur-bevolkingszaken-en-burgerparticipatie

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke