9 maart 2014

Leefbaarheid in Velsen- Noord verbeterd

‘Een frisse wind is gaan waaien in Velsen-Noord’, tevreden blikt Ronald Vennik, lijsttrekker van PvdA Velsen en wethouder, om zich heen. Zaterdag 1 maart was PvdA Velsen op campagnetour in Velsen-Noord om met de kiezers in gesprek te gaan en de standpunten aan de kiezers voor te leggen. Daarnaast is door de gehele wijk geflyerd, waarbij uiteraard ook de tijd werd genomen om naar de burgers te luisteren.

De afgelopen jaren heeft de PvdA veelvuldig aandacht gevraagd voor de leefbaarheid en een prettig woonomgeving in Velsen-Noord, en de eerste resultaten zijn inmiddels goed te zien. In overleg met de bewoners en de woningcorporaties is de afgelopen jaren hard gewerkt om dit te bereiken. De nieuwe brede school gaat een kroon vormen op al het werk. Het is een unieke combinatie van onderwijs, welzijn en sport onder één dak. Het brengt een aantal voorzieningen samen die belangrijk zijn voor de wijk, zoals een peuterspeelzaal, consultatiebureau, een verloskundigenpraktijk en wijk- en dorpsvereniging. Een plek waar heel veel mensen uit Velsen-Noord terecht kunnen. Vennik zegt hierover: ’Zeker met het oog op de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en de zorg die de gemeente gaat krijgen per 1 januari volgend jaar, waarbij preventie en vroeg signaleren van problemen van groot belang zijn, meen ik dat de brede school daar een goede rol in kan gaan spelen.’

Opvallend en kenmerkend voor Velsen-Noord is de hoge mate van saamhorigheid en solidariteit in deze wijk. Dit is te merken aan de gemotiveerde houding van de burgers van Velsen-Noord, maar ook aan de gedrevenheid achter verschillende burgerinitiatieven in het dorp. In gesprekken met kiezers prijst Vennik de gemeenschapszin. Ook wijst Vennik hen op de behaalde resultaten, zoals de verbeterde parkeersituatie rondom de winkels aan de Wijkerstraatweg. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid en er wordt een proef genomen met een blauwe parkeerzone. Trots is hij op het sportpark Rooswijk, dat grondig onderhanden is genomen. Het sportcomplex is opgeknapt en ligt er weer goed bij, zodat het voor sporters aantrekkelijk is om er te sporten.
Vennik spreekt zijn waardering uit voor het goed werkende sociaal wijkbeheer. ‘We horen van bewoners dat zij zich veiliger voelen. De PvdA heeft veel waardering voor het sociaal wijkbeheer zoals dat door het woningbedrijf opgezet is.’ Daarnaast geeft Vennik aan dat de nominatie van Velsen Fietsstad ook wordt waargemaakt in Velsen Noord. De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor een veilige fietsverbinding over de Wenckenbachstraat.

De PvdA Velsen kijkt terug op een geslaagd bezoek aan Velsen Noord. ‘Het is altijd mooi om met eigen ogen te zien, hoe plannen die de afgelopen jaren op het stadhuis zijn gemaakt nu werkelijkheid zijn geworden’, aldus Ronald Vennik. Ook de komende jaren mag Velsen-Noord op de PvdA rekenen. ‘Zo zullen we aandacht vragen voor betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen en is het zaak dat de grondwateroverlast vermindert.’